KBS prináša preklad apoštolského listu o liturgickej formácii Božieho ľudu

TK KBS, kbs; ml | 19. 08. 2022 09:00Bratislava 19. augusta (TK KBS) Pápež František vydal apoštolský list o liturgickej formácii Božieho ľudu. Dokument nesie názov „Desiderio desideravi“, čo je po latinsky začiatok Ježišových slov učeníkom pri Poslednej večeri: „Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť“ (Lk 22,15). Jeho preklad prináša na internetovej stránke www.kbs.sk Konferencia biskupov Slovenska. „Drahí bratia a sestry, týmto listom sa chcem po zverejnení motu proprio Traditionis custodes, ktoré bolo určené biskupom, obrátiť na vás všetkých, aby som sa s vami podelil o niekoľko úvah o liturgii, ktorá je základným rozmerom života Cirkvi. Táto téma je veľmi rozsiahla a zaslúži si dôkladné zváženie po každej stránke, no v tomto texte nemám v úmysle spracovať túto problematiku vyčerpávajúcim spôsobom. Chcem len ponúknuť niekoľko podnetov na zamyslenie sa nad krásou a pravdou kresťanského slávenia," prihovára sa v liste pápež František.Dokument je rozdelený do deviatich úsekov - Liturgia: „dnes“ v dejinách spásy, Liturgia: miesto stretnutia s Kristom, Cirkev: sviatosť Kristovho Tela, Teologický zmysel liturgie, Liturgia: protiliek na jed duchovného svetáctva, Denne nanovo objavovať krásu pravdy kresťanského slávenia, Žasnutie pred paschálnym tajomstvom: podstatná časť liturgického aktu, Nevyhnutnosť serióznej a vitálnej liturgickej formácie a Ars celebrandi (umenie slávenia)Nový apoštolský list „nemá tón inštrukcie alebo nariadenia: je to skôr text na rozjímanie, má živé biblické, patristické a liturgické charakteristiky a ponúka mnoho podnetov na pochopenie krásy pravdivosti liturgického slávenia," píše Dikastérium pre Boží kult a disciplínu sviatostí V apoštolskom liste Svätý Otec „ponúka mnoho podnetov ohľadom teologického významu liturgie, o potrebe serióznej a uživotnenej liturgickej formácie celého Božieho ľudu a o formačnom význame ars celebrandi (umenia sláviť), ktoré sa netýka len tých, ktorí predsedajú.“ 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023