Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie si pripomenuli výročia

TK KBS, eri; ml | 17. 08. 2022 13:46Ľutina 17. augusta (TK KBS) V pondelok 15. augusta na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie vzdávali vďaku Bohu i presvätej Bohorodičke za milosti 130. výročia založenia Kongregácie a 75. výročia vzniku Slovenskej provincie Zoslania Svätého Ducha.Slávnostná svätá liturgia sa konala v bazilike minor v Ľutine, ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák. V homílii podčiarkol potrebu zasväteného života v dnešných časoch a dôležitosť vernosti v povolaní. Pri svätej liturgii zložila svoje doživotné sľuby sestra Jana Hupcejová a sestry Alexia Chauturová, Ignácia Fiľakovská a Regina Mitrová vzdávali Bohu vďaku za 50 rokov zasväteného života.Na slávnosti boli prítomní vzácni hostia - vladyka Milan Chautur, kňazi oboch obradov, diakon, bohoslovci, sestry služobnice NPM z poľskej provincie na čele s provinciálnou predstavenou sestrou Magdalénou Olžanskou, rodina, známi a veriaci z farnosti Ľutina. Spoločné chvíle strávené pri svätej liturgii boli naplnené vďačnosťou, chválou a vďakou za všetky obsiahnuté milosti a dobrodenia.TK KBS informovala sr. Emanuela Rindošová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023