V Kečkovciach udelili „in memoriam“ cenu obce kňazovi Potašovi

TK KBS, tmb; ml | 17. 08. 2022 13:25Kečkovce 17. augusta (TK KBS) V nedeľu 14. augusta v gréckokatolíckom Chráme sv. archanjela Michala v Kečkovciach, sa uskutočnila ďakovná svätá liturgia pri príležitosti 450. výročia prvej písomnej zmienky o obci Kečkovce, ktorú za hojného počtu veriacich slúžil tamojší správca farnosti Michal Leščišin.Pri tejto príležitosti sa poobede v areáli obecného úradu uskutočnil aj slávnostný akt odovzdávania cien rodákom obce a tým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce Kečkovce.Cena Obce Kečkovce za šírenie horlivej viery v dobe totality a aktívnu duchovnú službu, bola udelená „in memoriam“ JUDr. Mariánovi Jánovi Potašovi OSBM, redaktorovi, spisovateľovi, dlhoročnému provinciálovi Baziliánov, trpiteľovi za vieru, ktorý v rokoch 1970-1990 bol duchovným správcom farnosti Kečkovce.Cenu prevzal ihumen baziliánskeho monastiera v Krásnom Brode Metod Milan Bilančik OSBM, ktorý v závere okrem poďakovania zaspomínal na strastiplnú životnú cestu jeromonacha Mariána Potaša, s ktorým túto obec i sám navštevoval.TK KBS informoval Tomáš Michal Babják
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023