V Dominikánskej republike slávi Cirkev sté výročie korunovácie Panny Márie

TK KBS, RV jb; ml | 15. 08. 2022 17:29



Dominikánska republika 15. augusta (RV) V Dominikánskej republike slávi Cirkev sté výročie kánonickej korunovácie Panny Márie z Altagracie, patrónky krajiny. Pri príležitosti záveru tamojšieho Jubilejného roka navštívil krajinu v mene pápeža Františka jeho osobitný vyslanec Mons. Edgar Peña Parra, zástupca pre všeobecné záležitosti Štátneho sekretariátu.



Pápežský vyslanec odovzdal veriacim pozdrav Svätého Otca Františka v nedeľu 14. augusta pri svätej omši v Katedrálnej bazilike Panny Márie z Altagracie v Higüey, kde sa uchováva milostivý obraz Matky Božej. Z Higüey pokračovala slávnosť masovou procesiou s mariánskym obrazom do hlavného mesta Santo Domingo, kde bude 15. augusta Mons. Peña Parra celebrovať eucharistiu na Olympijskom štadióne, pri ktorej odovzdá dar Svätého Otca – zlatú ružu pre mariánsku svätyňu.



Procesia s milostivým obrazom Panny Márie z Altagracie „nie je jednoduchou zbožnou procesiou“, zdôraznil  Mons. Edgar Peña Parra v homílii, „ale záväzkom pred Bohom“ prinášať svetu to, čo nám Ježiš zanechal v Eucharistii, „svedčiť o ňom denne životom v súlade s evanjeliom“. Ide o záväzok všetkých, ktorého ovocím bude to, že ich vlasť „bude naďalej krajinou zasvätenou Panne Márii, kde vládne Ježiš, ako to bolo posledných sto rokov,“ uviedol pápežský vyslanec.



Zástupca (substitút) vatikánskeho Štátneho sekretariátu v homílii v Katedrálnej bazilike v Higüey poukázal na ikonografickú symboliku milostivého obrazu „Nuestra Señora de la Altagracia”. Panna Mária je zobrazená, ako „hľadí na Dieťa s modlitbou a rozjímaním a všetko uchováva vo svojom srdci“. Postoj adorácie „evokuje Eucharistiu“ - zdá sa, že Dieťa je položené na oltári, „obetujúc sa ako živý chlieb za život sveta“. Za Máriou stojí svätý Jozef, ktorý sa nenápadne približuje, akoby nechcel prerušiť „dialóg lásky medzi Synom a Matkou“.



Jozef je oblečený v červenom plášti, so zakrytou hlavou, so sviecou v ľavej ruke a s pravou rukou, ktorá chráni plameň. Za ním sú znázornené otvorené dvere. Na postave Jozefa upozornil Mons. Peña Parra na jeho postoj pocestného, „toho, ktorý musí Márii povedať, že je čas vydať sa na cestu, pokorne nesúc sviečku, aby osvietila tú, ktorá je nositeľkou Svetla sveta“.



„Obráťme sa aj my na Máriu s týmto úmyslom,“ vyzval kazateľ, „a prosme ju, aby sa s nami vydala na cestu života a dejín, aby nás sprevádzala na tejto ceste dominikánskej Cirkvi“.



Počas päťdňovej návštevy Dominikánskej republiky sa Mons. Edgar Peña Parra strete s biskupským zborom i štátnymi predstaviteľmi takmer desaťmiliónovej krajiny, ktorá pokrýva východnú časť karibského ostrova Hispaniola, o ktorý sa delí s Haiti.




[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023