KBS posiela do Ríma záverečnú syntézu synodálneho procesu

TK KBS, ml; ml | 15. 08. 2022 17:00Bratislava 15. augusta (TK KBS) Generálny sekretariát Konferencie biskupov vypracoval záverečnú syntézu synodálneho procesu na Slovensku, ktorú odoslal do Vatikánu. Ide o záverečný dokument prvej - národnej - fázy synody, do ktorej sa zapojili slovenské diecézy a ordinariát OS a OZ SR. Vypracoval ich redakčný tím zložený z kňazov a laikov. Dokument schválil bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. V plnom znení je k dispozícii na stránke synoda.sk (v časti "Syntéza").Pre Cirkev na Slovensku zostáva výzvou počúvať a zapojiť väčšie množstvo veriacich, a tiež vtiahnuť do tohto procesu viac ľudí z okraja cirkevného spoločenstva, píše sa v jednom zo záverov záverečnej syntézy. „Na Slovensku je viditeľná túžba veriacich, laikov aj klerikov, hovoriť o živote Cirkvi a o jej poslaní a vlastnej angažovanosti. Zdá sa, že táto synoda naštartovala nové nadšenie pre autentický dialóg. Veriaci chcú, aby sa ich podnety odzrkadlili v praktickom živote Cirkvi. Tiež bolo citeľné, že na všetkých úrovniach života Cirkvi sú isté spôsoby už tak zabehnuté a vtlačené do myslenia, že synodu niektorí vnímali ako ich narušenie a vyrušenie z pokojného status quo," uvádza syntéza.Prežívanie viery na Slovensku sa podľa syntézy ešte stále chápe do veľkej miery len ako osobná duchovná záležitosť, prejavuje sa účasťou na liturgii a zameriava na prijatie sviatostí. „Cirkev je vnímaná ako samostatný subjekt, stotožňuje sa s hierarchiou a zasvätenými, pričom jej povinnosťou je poskytovať „sviatostný servis“ a vo vzťahu k svetu „zastávať veriacich“. Súvisí s tým aj prežívanie viery skôr v pozícii poslušnosti voči autoritám. Náboženský život je u mnohých formálny a tradičný, lipne sa na zvykovosti – „vždy sa to tak robilo“, chýba kreativita a autentický dialóg," píše sa v dokumente.Syntéza však zároveň uvádza, že čoraz viac silnejú hlasy po väčšej spoluúčasti laikov na živote Cirkvi (najmä v mestách), prejavujúcej sa nielen vo vzťahu k materiálnym dobrám, ale aj v podieľaní sa na pastoračnej a evanjelizačnej misii a na rozhodovacích procesoch na úrovni farnosti i diecézy. „Túžia po Cirkvi ako spoločenstve ľudskej blízkosti, prijatia a otvorenej komunikácie, ktorej základ vidia vo formovaní malých spoločenstiev," uvádza.„Pokiaľ ide o víziu Cirkvi, Boží ľud stále považuje zasvätených mužov a ženy za pilier pri hľadaní Božieho hlasu a za nositeľov Božej vízie a obracia sa na nich, napriek sklamaniam z niektorých jej služobníkov. To zaväzuje zasvätených k rozlišovaniu Božej vôle a snahe poznať realitu života. Práve aplikovanie poznania z viery – nielen v oblasti morálky – v súčasnom kontexte osobného i spoločenského života sa ukazuje ako najproblematickejšie. Kňazi o tom pravidelne nehovoria a laici nedokážu pochopiť ako Božie slovo súvisí s praktickým životom," uvádza ďalší záver syntéza.Ukazuje sa ako potrebné prejsť od statickej a uzavretej k dynamickej a otvorenej pastorácii, k rozvíjaniu duchovného života, privádzaniu ľudí k živému vzťahu s Ježišom, aby sa naučili zotrvávať v Kristovej prítomnosti (adorácia) a osobnej modlitbe, uvádza ďalej dokument. „Vo vyjadrovaní ako aj v živote veriacich sa ako najdôležitejšia ukazuje autentickosť a pravdivosť," píše sa v syntéze.„Z viacerých strán zaznievali túžby jednotlivcov i spoločenstiev pokračovať v synodálnej skúsenosti. To si ale vyžaduje konkrétne zmeny v chápaní a v praktickom živote cirkevného spoločenstva," dodáva posledný záver záverečnej syntézy synodálneho procesu na Slovensku, ktorú odošlú do Vatikánu.Po prvej fáze bude nasledovať - od septembra 2022 do marca 2023 druhá (kontinentálna) fáza. Jej výstupy v podobe záverečných dokumentov zo siedmich kontinentálnych oblastí umožnia Generálnemu sekretariátu Synody biskupov vypracovať druhé Instrumentum laboris v júni 2023. Tretia fáza - synodálna cesta napokon vyvrcholí v októbri 2023 zhromaždením biskupov v Ríme, podľa procedúr stanovených v konštitúcii Episcopalis communio (Biskupské spoločenstvo), vydanej v roku 2018.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024