Vo Svätom Antone mali na slávnosť Nanebovzatej púť Kaštielsky pút

TK KBS, apa; ml | 15. 08. 2022 07:07Svätý Anton 15. augusta (TK KBS) V nedeľu 14. augusta 2022 vo Svätom Antone mali liturgickú slávnosť zo sviatku Nanebovzatia Panny Márie, ktorej je zasvätená kaštieľska kaplnka v obci a slávi sa tzv. "Kaštieľsky pút".Slávnosť začala procesiou z farského kostola Pánskou cestou smerom ku kaštieľu. Za hlaholu zvonov a modlitby desiatkov svätého ruženca niesli na čele procesie tamojšie dievčatá zo súboru sochu Pannu Máriu s Ježiškom. V kaplnke Nanebovzatia Panny Márie farár Michal Baláž sa spolu s veriacimi pomodlil Loretánske litánie a začal svätú omšu.Liturgiu spevom sprevádzal miestny Chrámový zbor pod vedením A. Halibožekovej s organistom Š.Legénym. Na záver svätej omše predstavil riaditeľ múzea Š. Engel kríž - dar z Bulharska od vnuka posledného užívateľa kaštieľa cára Ferdinanda Coburga, Simeona II. pre múzeum. Kríž posvätil farár Baláž. Po požehnaní nasledoval koncert Chrámového zboru s mariánskymi piesňami aj v latinčine.TK KBS informoval Andrej Palovič
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023