Program a pokyny k rozlúčke s kard. Tomkom v Košiciach (aktualizované)

TK KBS, ke; ml | 11. 08. 2022 08:25Košice 10. augusta (TK KBS) Prinášame program, informácie a pokyny k rozlúčke a pohrebným obradom so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Košická arcidiecéza sprístupní aj kondolenčnú knihu k úmrtiu kardinála Tomka. Verejnosti bude prístupná v čase otvorenia katedrály - v jej zadnej časti, informoval hovorca Košickej arcidiecézy Jaroslav Fabian.PROGRAM:Kosice, Tomko, program, plagatSobota 13. augusta 2022:

- 19:00 Prinesenie ostatkov kardinála Jozefa Tomka do Kaplnky sv. MichalaNedeľa 14. augusta 2022:

- 16:00 Vystavenie ostatkov k osobnému ucteniu v tichej modlitbe, katedrála

- 17:15 Modlitba posvätného ruženca

- 18:00 Vešpery a panychída

- 21:00 Presun ostatkov do Kaplnky sv. MichalaPondelok 15. augusta 2022:

- 9:00 Vystavenie ostatkov k osobnému ucteniu v tichej modlitbe, katedrála

- 10:00 Modlitba posvätného ruženca

- 12:00 Presun ostatkov do Kaplnky sv. Michala, možnosť uctenia si ostatkov v kaplnkeUtorok 16. augusta 2022:

- 7:00 Vystavenie ostatkov k osobnému ucteniu v tichej modlitbe, katedrála

- 9:00 Modlitba posvätného ruženca, ukončenie vstupu do katedrály pre verejnosť 

- 11:00 Pohrebná svätá omša (hlavný celebrant kardinál Dominik Duka, emeritný pražský arcibiskup)Upozornenie na zmenu liturgického programu v Katedrále sv. Alžbety v KošiciachNedeľa 14. augusta 2022:

Sväté omše budú o 6:00 7:30 9:00 (lat.) 10:30 12:00 (maď.) a 15:00.

Sv. omša o 18:00 NEBUDE!Pondelok 15. augusta 2022:

Sväté omše budú o 6:00 7:00 8:00 a 18:00.

Sväté omše o 11:30 a 15:00 NEBUDÚ!Utorok 16. 8.2022

Sväté omše budú o 11:00 (pohrebné obrady) a o 18:00.

Sväté omše o 6:00 7:00 a 15:00 NEBUDÚ!Ďalšie organizačné pokyny:- Autobusy prichádzajúce do Košíc môžu cestujúcich vyložiť priamo na Autobusovej stanici v Košiciach, odkiaľ je do katedrály pešo 10 min.- Zaparkovať autobusy bude možné na parkovisku Košickej futbalovej arény na ulici Pri prachárni 13. Vyzdvihnutie veriacich po pohrebných obradoch bude možné taktiež na autobusovej stanici, na mieste výstupu. Prosíme o určenie zodpovedných za celé skupiny autobusov, aby boli v kontakte s vodičmi a odchod skupiny efektívne manažovali.- Pre osobnú dopravu je pripravený Parkovací dom pri Steel Aréne.- Na poslednú rozlúčku s kardinálom Jozefom Tomkom nie je pre širokú verejnosť potrebná registrácia vopred. Výnimku tvorí účasť novinárov a médií, kde je potrebná akreditácia vopred.- Využite priestor na osobnú modlitbu a vzdanie úcty v nedeľu alebo v pondelok. V tieto dni bude v zadnej časti katedrály umiestnená kondolenčná kniha, kde bude možné zanechať odkaz.- V utorok, v deň pohrebu, bude možné do katedrály vstúpiť a uctiť si ostatky kardinála Jozefa Tomka od 7:00 do 9:00. Prosíme o rešpektovanie pokynov usporiadateľov a plynulý pohyb, aby sa k ucteniu dostali všetci, ktorí budú chcieť. Po uctení ostatkov si nájdete príslušné miesto v katedrále alebo vonku pred Urbanovou vežou, kde bude možné sledovať pohrebné obrady na veľkoplošnej obrazovke.- Kňazi si prinesú vlastnú albu a štólu. Pripraviť sa budú môcť v nádvorí Arcibiskupského úradu. Rehoľníci a rehoľníčky budú mať v Katedrále svoje vyhradené miesto. V katedrále, prosím, zaujmite vyhradené miesto najneskôr do 10:30 (kvôli priamemu prenosu a účasti najvyšších ústavných činiteľov). Liturgický sprievod z Arcibiskupského úradu budú tvoriť kardináli, biskupi, generálni vikári, kanonici a kúria.- Kvety a vence budú preberať usporiadatelia vpredu.- Počas smútočného obradu bude zabezpečená zdravotná služba, požiarna ochrana a toalety. Dodržiavajte, prosíme, pitný režim (z vlastných zásob). V prípade zdravotného alebo bezpečnostného problému sa obráťte na najbližšieho usporiadateľa.- V katedrále a v jej blízkosti je zakázaná propagácia akýchkoľvek politických strán a subjektov (slovom, reklamnými predmetmi, oblečením, vlajkami, transparentmi) a iných komerčných subjektov. Do katedrály je zakázané vnášať akékoľvek nebezpečné predmety, ktoré by mohli byť považované za zbrane. Je zakázaný vstup so psom.- Platí tu prísny zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov a omamných látok. Osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok nebude umožnený vstup do katedrály.V prípade porušenia ktoréhokoľvek z vyššie uvedených zákazov môže byť návštevník vyvedený z miesta konania podujatia. Organizátor si vyhradzuje právo vyzvať osobu, ktorá nedodržiava tieto pravidlá, na opustenie katedrály.- Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, stratu a zranenia vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbalosťou návštevníka alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb.- Dokumentovanie obradov a následné spracúvanie audiovizuálnych materiálov je oprávneným záujmom organizátora.Účastník berie na vedomie, že celý obrad bude naživo vysielaný vo viacerých médiách, budú zhotovované audiovizuálne záznamy a poskytuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo audio a videozáznamy s jeho osobou, ktoré sú zhotovené počas obradov, môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy, a to bez peňažnej náhrady a časového obmedzenia.Zdroj: Košická arcidiecézaAktualizované 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024