Svätá stolica v OSN: Na jadrové elektrárne neslobodno útočiť

TK KBS, RV mh; ml | 09. 08. 2022 17:59Vatikán 9. augusta (RV) „Svätá stolica zastáva názor, že atómová energia sa musí používať len na mierové účely.“ Týmito slovami začal svoj príhovor arcibiskup Gabriele Caccia, vedúci delegácie Svätej stolice pri OSN na hodnotiacej konferencii Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (TNP), ktorá sa koná od 1. do 26. augusta 2022 v New Yorku.V pondelok 8. augusta pri diskusii hlavného výboru arcibiskup Caccia opätovne potvrdil záväzok Svätej stolice voči Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (MAAE) a vyzval členské štáty, aby posilnili podporu agentúry, aby sa riešila environmentálna kríza najmä v jej dôsledkoch pre najchudobnejšie a najzraniteľnejše krajiny sveta. Arcibiskup skonštatoval, že napriek tomu, že „jadrová technológia prispela k udržateľnému rozvoju liečbou rakoviny, zlepšeniu výnosov plodín, riadeniu a ochrane zásob vody a monitorovaniu znečistenia oceánov,“ je tu v jej súvislosti stále niekoľko vážnych problémov:„Jadrová energia, medicína a výskumné zariadenia sa nesmú stať terčom vojny, ktorá by mohla tieto miesta premeniť na zdroje šírenia jadrových zbraní, vytvoriť 'špinavé bomby‘ alebo rádiologicky kontaminovať miestne komunity a životné prostredie, čo by poškodilo súčasné i budúce generácie. Vzhľadom na to Svätá stolica najprv pripomína, že Protokol I k Ženevským dohovorom zakazuje útoky na jadrové elektrárne, a naliehavo žiada, aby ochrana civilných objektov vrátane ochrany jadrových zariadení zostala na poprednom mieste medzinárodnej agendy. Takéto úsilie musí reagovať aj na sekundárne dôsledky vojny a konfliktu, ktoré pretrvávajú ešte dlho po tom, ako zbrane utíchnu.“Ako ďalej uviedol arcibiskup Caccia s odkazom na pápeža Františka, tvárou v tvár, „jednej komplexnej kríze, ktorá je sociálna aj environmentálna, musí medzinárodné spoločenstvo vymyslieť nové, obehové metódy výroby a spotreby, ktoré nepoškodzujú chudobných a planétu“. Arcibiskup pripomenul, že každý rok sa vyprodukujú stovky miliónov ton odpadu, z ktorého veľká časť je nerozložiteľná, vysoko toxická a rádioaktívna, a dodal:„Často sa neprijímajú žiadne opatrenia, až keď je zdravie ľudí nezvratne poškodené. Mierové využitie atómovej energie sa musí vyhnúť prístupu, ktorý sa ukazuje ako neschopný vidieť tajomnú sieť vzťahov medzi vecami, a tak niekedy rieši jeden problém, aby vytvoril ďalšie. [...]Ako ďalej uviedol vedúci delegácie Svätej stolice pri OSN, „zmluvné štáty by mali prijať opatrenia na sanáciu prostredia negatívne ovplyvneného jadrovými haváriami a ťažbou uránu, pomôcť komunitám, ktoré trpia takýmito dôsledkami, a dohodnúť sa na dlhodobých riešeniach skladovania vysokoaktívneho odpadu. Štáty musia spolupracovať pri presadzovaní mierového využívania jadrovej energie. V tejto súvislosti Svätá stolica víta otvorenie banky MAAE pre nízkoobohatený urán v Kazachstane a vyzýva na väčšie úsilie o multilateralizáciu jadrového palivového cyklu, najmä tých jeho častí, ktoré predstavujú najväčšie hrozby pre šírenie jadrových zbraní.“Svoj príhovor na hodnotiacej konferencii Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (TNP) napokon arcibiskup Caccia uzavrel povzbudením: „Teraz je čas, aby sme proti logike strachu postavili etiku zodpovednosti a podporili tak atmosféru dôvery a úprimného dialógu.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023