K Márii do Čenstochovej putovali pútnici aj peši z Vranova nad Topľou

TK KBS, opa; ml | 09. 08. 2022 08:45Vranov nad Topľou 9. augusta (TK KBS) Vyprosiť milosti pre Slovensko chce vyše štyridsať pútnikov, ktorí v týchto dňoch putujú peši z Vranova nad Topľou do Čenstochovej. Ide o 32. ročník tradičnej púte.„Keď sa v roku 1991 na pútnickom mieste na Jasnej hore v Čenstochovej konali Svetové dni mládeže, Gregor Wach OSPPE - jeden z otcov pavlínov v tom čase posôbiacich vo Vranove nad Topľou pri tejto príležitosti navrhol mladým z farnosti, aby do Čenstochovej išli peši, kedže z rodného Poľska totiž poznal tradíciu peších pútí do svätyne na Jasnej Hore, ktorú chcel rozšíriť aj medzi mladými Vranovčanmi. Toto putovanie sa vo farnosti ujalo a odvtedy je to už 32 rokov, čo každoročne, v termíne od 1. - 15. augusta organizujú pavlíni na Slovensku pešiu púť z Vranova nad Topľou z Baziliky Narodenia Panny Márie do Čenstochovej k takzvanej "Čiernej Madonne". Inak tomu nie je ani teraz," píšu otcovia pavlíni z Vranova nad Topľou.Po tom, čo sa púť minulý rok konala v obmedzenom režime kvôli pandémií Covid-19, tento rok sa vyše 40 pútnikov znovu rozhodlo putovať k svojej Nebeskej Matke Márii, aby jej tak vzdať úctu a prosiť ju vo svojich úmysloch. Vzhľadom k súčasnej spoločenskej situácii ako heslo púte bol vybraný citát z Biblie „Pokoj Vám dávam, svoj pokoj Vám zanechávam“.„Život nám v posledných rokoch priniesol veľa krížov a skúšok a preveril našu trpezlivosť. Celková epidemiologická a spoločenská situácia znemožnila človekovi žiť plnohodnotný život. Rovnako aj udalosti posledných dní nás neustále presviedčajú, že aj v 21. storočí žiť život v pokojnom kraji nie je samozrejmosťou. Našťastie nám je to zatiaľ dopriané a za túto milosť sme sa chceli tohto roku poďakovať aj touto v poradí už 32. Pešou púťou z Vranova nad Topľou do Čenstochovej," hovorí jeden z účastníkov brat Lukáš Bičej OSPPE.„Každá púť ma expiačný charakter a inak tomu nieje ani pri tejto. Pútnici musia za necelé 2 týždne prejsť denne priemerne 30 km a prekonať niečo okolo 400 km, aby doraziť do svojho cieľa. Únavu a prekonávanie často neľahkých poveternostných podmienok pomáha pútnikom prekonať modlitba a spev pútnických piesní. Tradičným programom počas dňa na púti je svätá mša, zamyslenia, Lectio divina, modlitba svätého ruženca, krížová cesta či krátke povzbudenia vo forme svediectiev. Ako sami pútnici hovoria, „diagnóza pútnik je diagnózou na celý život". Kto raz zakúsi radosť z putovania, už nebude chcieť prestať. V rámci programu majú jej účastníci dnes prestávku v Krakove, kde budú v kaplnke Božieho milosrdenstva na Lagiewnikoch vyprosovať vyprosovať milosrdenstvo pre celé Slovensko. Duchovne sa dalo spojiť s pútnikmi a túto svätú omšu bolo možné sledovať aj cez živé vysielanie, hovorí jeden z organizátorov.Vyprosovať potrebné milosti pre celé Slovensko budú pútnici aj počas svätej omše na Jasnej Hore pred obrazom Panny Márie Čenstochovskej 15. augusta 2022 o 14:00 (naživo TU). „S vďačnosťou a v modlitbe  si spomíname aj na zosnulého Jozefa kardinála Tomka, ktorý našu púť požehnal pred 2 rokmi vracajúc sa na Slovensko z krakovského letiska. Žehnáme všetkým, ktorý nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú, materiálne aj duchovne a zároveň prosíme o modlitby na vaše modlitby na našu cestu," dodávajú otcovia paulíni.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024