Vyhlásenie Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa k článku Denníka N

TK KBS, fhu; ml | 09. 08. 2022 07:29Bratislava 9. augusta (TK KBS) V plnom znení prinášame vyhlásenie Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa k článku Denníka N.-Vyhlásenie Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa k článku Denníka N zo dňa 1. 8. 2022 od redaktorky Vitalie Bella.My – sestry Najsvätejšieho Spasiteľa vyjadrujeme nesúhlas s vývojom situácie na Ukrajine, ktorá spôsobila vojnu a útrapy nevinných obyvateľov a následnú migračnú vlnu. V duchu nášho poslania pomáhať núdznym bez rozdielu, sme otvorili brány nášho domu v Banskej Bystrici, aby sme poskytli prístrešie a útechu migrantom, ktorí to potrebujú. Robíme to s možnosťami aké máme, najlepšie, ako vieme.Dištancujeme sa od hanobných vyjadrení Denníka N a všetkých jeho prívržencov, ktoré sú obsahom medializovaného článku zo dňa 1. augusta 2022 a v následných komentároch. Autorka postavila článok na subjektívnom vyjadrení jednej či niekoľkých nespokojných obyvateľov domu, s ktorými je potrebné osobitne pracovať.Vyjadrenia Denníka N považujeme za zaujaté a jednostranné, s úmyslom škodiť cirkevným organizáciám a hanobiť ich snahu a zámery. Rovnako za také považujeme výroky predstaviteľov Ligy pre duševné zdravie a jej údajnej dobrovoľníčky pani Andrei Horváthovej.Ďakujeme otcovi biskupovi Jozefovi Haľkovi, zodpovednému za pomoc ukrajinským migrantom, ako aj predsedovi Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku Jurajovi Ďurnekovi, SchP, za ich podporu a modlitby. Zároveň vyjadrujeme vďaku všetkým dobrodincom, spolupracovníkom a sympatizantom.sr. Františka Hudáková, provinciálna predstavená-
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023