Pri Anjel Pána pápež vyjadril nádej v súvislosti s Ukrajinou

TK KBS, RV, mh, jb; rp | 05. 08. 2022 18:14Vatikán 7. augusta (RV) Pápež František pri poludňajšej modlitbe s pútnikmi v nedeľu 7. augusta reagoval na pozitívny signál z Ukrajiny v súvislosti s otvorením dopravného koridoru pre nákladné lode na prepravu obilia. Vyslovil tiež sústrasť po tragickej nehode autobusu v Chorvátsku s poľskými pútnikmi smerujúcimi do Medžugoria.V úvodnom biblickom zamyslení dal Svätý Otec dôraz na Ježišove výzvy „nebáť sa“ a „byť pripravení“. Týka sa to našej dôvery, že Pán sa o nás stará, nášho postoja k ľuďom okolo nás i zodpovednosti za dobrá, ktoré sme od Boha dostali.Po modlitbe Anjel Pána a udelení požehnania pútnikom pápež František venoval hneď prvú myšlienku vývoju na Ukrajine:„Rád by som s uspokojením pozdravil odchod prvých lodí s obilím z ukrajinských prístavov. Tento krok ukazuje, že je možné viesť dialóg a dosiahnuť konkrétne výsledky, ktoré sú prospešné pre všetkých. Preto je táto udalosť aj znamením nádeje a zo srdca dúfam, že idúc touto cestou sa podarí ukončiť boje a dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier.“Svätý Otec vyjadril aj sústrasť po správe o tragickej nehode autobusu s poľskými pútnikmi smerujúcimi do Medžugoria, s 12 obeťami a ďalšími desiatkami zranených. Dopravné nešťastie sa udialo v sobotu ráno 6. augusta na chorvátskej diaľnici pri Záhrebe:„S bolesťou som sa dozvedel správu o autonehode, ktorá sa stala včera ráno v Chorvátsku: viacero poľských pútnikov na ceste do Medžugoria prišlo o život a ďalší sú zranení. Nech sa Panna Mária prihovára za nich všetkých a za ich rodiny.“Pred záverečným pozdravom všetkým prítomným Svätý Otec osobitne pozdravil na diaľku pútnikov v španielskom Santiagu:„Dnes vrcholí Európska púť mládeže do Santiaga de Compostela, odloženej z z minulého roka, ktorý bol Svätojakubským jubilejným rokom. S radosťou žehnám z celého srdca každému z mladých, ktorí sa zúčastnili, a žehnám aj všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní a sprevádzaní tohto podujatia. Nech je váš život vždy cestou: cestou s Ježišom Kristom, cestou k Bohu a k bratom a sestrám, cestou v službe a v radosti!“Príhovor pred modlitbou Anjel Pána Drahí bratia a sestry, dobrý deň!V evanjeliu dnešnej liturgie sa Ježiš prihovára učeníkom, aby ich upokojil od všetkého strachu a vyzval ich k bdelosti. Adresuje im dve základné výzvy: prvá znie: «Neboj sa, maličké stádo» (Lk 12,32), druhá: «Buďte pripravení» (v. 35). „Neboj sa“ a „buďte pripravení“. To sú dve kľúčové slová na prekonanie strachu, ktorý nás niekedy ochromuje, a na prekonanie pokušenia pasívneho, spiaceho života. „Neboj sa“ a „buďte pripravení“: zastavme sa nad týmito dvomi výzvami.Neboj sa. Ako prvé Ježiš povzbudzuje učeníkov. Práve im dokončil rozprávanie o láskyplnej a prozreteľnej starostlivosti Otca, ktorý sa stará o poľné ľalie a nebeské vtáky, a teda o to viac o svoje deti. Preto nie je potrebné sa trápiť a znepokojovať: naše dejiny sú pevne v Božích rukách. Táto Ježišova výzva nemať strach  nám dodáva odvahu. Niekedy sa cítime uväznení v pocite nedôvery a úzkosti: je to strach, že to nezvládneme, že nebudeme uznávaní a milovaní, strach, že nebudeme schopní realizovať svoje plány, že nikdy nebudeme šťastní a tak ďalej. A tak sa snažíme nájsť riešenia, nájsť nejaký priestor, v ktorom by sme mohli vynikať, nahromadiť hmotné dobrá a majetky, nadobudnúť zaistenie. A ako to s nami dopadne? Nakoniec žijeme v neustálej úzkosti a obavách. Ježiš nás naopak ubezpečuje: Nebojte sa! Dôverujte Otcovi, ktorý vám chce dať všetko, čo naozaj potrebujete. On vám už dal Syna, svoje Kráľovstvo, a vždy vás sprevádza svojou prozreteľnosťou starajúc sa o vás každý deň. Neboj sa: toto je istota, ku ktorej nech priľne vaše srdce! Nebáť sa: v tomto nachádza oporu naše srdce. Nebojte sa.Ale vedomie, že Pán nad nami s láskou bdie, nás neoprávňuje spať, nechať sa ovládnuť lenivosťou! Naopak, musíme byť bdelí a ostražití. Milovať v skutočnosti znamená byť pozorní voči druhým, uvedomovať si ich potreby, byť pohotoví vypočuť ich a prijať, byť pripravení.Druhé slovo: «Buďte pripravení». To je druhá dnešná výzva. To je kresťanská múdrosť. Ježiš túto výzvu opakuje niekoľkokrát a dnes tak robí prostredníctvom troch krátkych podobenstiev sústredených na postavu pána domu, ktorý sa v prvom prípade náhle vracia zo svadby, v druhom sa nechce nechať prekvapiť zlodejmi a v treťom sa vracia z dlhej cesty. Vo všetkých je toto posolstvo: zostať bdelí, nezaspať, to znamená, nenechať sa rozptýliť, nepodľahnúť vnútornej lenivosti, pretože aj v situáciách, keď to neočakávame, Pán prichádza. Mať na zreteli Pána, nebyť spiacimi. Treba byť bdelými.A na konci nášho života od nás bude žiadať, aby sme sa zodpovedali za dobrá, ktoré nám zveril, preto bdieť znamená byť zodpovední, čiže verne strážiť a spravovať tieto dobrá. Dostali sme toho veľa: život, vieru, rodinu, vzťahy, prácu, ale aj miesta, kde žijeme, naše mesto, stvorenstvo: mnoho sme dostali. Skúsme si položiť otázku: staráme sa o toto dedičstvo, ktoré nám Pán zanechal? Vážime si krásu toho alebo ju využívame len pre seba a pre svoje momentálne pohodlie? Musíme sa trošku zamyslieť nad týmto: chránime stvorenstvo, ktoré nám bolo dané?Bratia a sestry, kráčajme bez strachu a s istotou, že Pán nás vždy sprevádza. A zostaňme bdelí, aby sme nezaspali, keď Pán prechádza okolo. Sv. Augustín hovorieval: „Mám strach, že Pán prejde a ja si to neuvedomím“- že by sme zostali spať a nepovšimli si, že Pán prechádza okolo. Buďte bdelí! Nech nám pomáha Panna Mária, ktorá prijala Pánovu návštevu a s ochotou a veľkorysosťou povedala svoje „Hľa, tu som“.(Preklad: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024