Katolícke biblické dielo pripravuje šiesty ročník letnej biblickej školy

TK KBS, kbd; rp | 03. 08. 2022 10:58Badín 3. augusta (TK KBS) Katolícke biblické dielo pripravuje šiesty ročník letnej biblickej školy v dňoch 24.8. – 28.8.2022. Jej témou bude Púštne šomrania – Cestou do zasľúbenej zeme (Ex 15 – 19; Nm 11 – 21). Prednášť bude Blažej F. Štrba, ktorý od roku 2006 pracuje na Katedre biblických vied na Teologickom inštitúte Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prednáša biblickú hebrejčinu, biblickú archeológiu, úvod do Starého a Nového zákona a exegézu najmä Starého zákona. Je tiež šéfredaktorom časopisu Studia Biblica Slovaca, členom niekoľkých slovenských a medzinárodných organizácií pôsobiacich na poli biblických vied a katolíckej teológie – v službe Božieho slova. Od roku 2013 počas druhého semestra permanentne prednáša exegézu Starého zákona aj na Fakulte biblických vied a archeológie v Jeruzaleme. V decembri 2020 bol menovaný pápežom Františkom za riadneho člena Pápežskej biblickej komisie a v roku 2021 mu bol udelený titul docent v odbore katolícka teológia.Letná biblišká škola bude v Duchovnom centre - Dom Xaver, Badín. Maximálny počet účastníkov je 30. Pollatok je 130 eur.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023