Pápež: Jadrové zastrašovanie vedie k otráveným vzťahom národov

TK KBS, RV, zk; rp | 03. 08. 2022 10:09New York 3. augusta (RV) „Používanie jadrových zbraní, ako aj ich vlastníctvo je nemorálne. Snaha zabezpečiť stabilitu a mier prostredníctvom falošného pocitu bezpečnosti a «rovnováhy zastrašovania» nevyhnutne vedie k otráveným vzťahom medzi národmi a bráni skutočnému dialógu“. Odkaz tohto znenia rozoslal 1. augusta pápež František cez Twitter. Urobil tak v súvislosti s konferenciou OSN o revízii Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (TNP), ktorá sa koná v New Yorku až do 26. augusta.V sídle OSN sa od 1. augusta stretávajú delegáti 190 zúčastnených štátov, aby vypracovali záverečný dokument, ktorý stanoví akčný program na nasledujúcich päť rokov. Diskutuje sa najmä o otázke zákazu použitia a hrozby použitia jadrových zbraní, alebo aspoň o zákaze ich prvého použitia.Zmluva z roku 1968Už viac ako 50 rokov je ochranou proti šíreniu atómových zbraní vo svete Zmluva o nešírení (TNP). Zostáva hlavným civilným a vojenským predpisom v oblasti jadrových zbraní. Zakotvuje neodňateľné právo na jadrovú energiu, zakazuje však šírenie jadrových zbraní. Ich vlastnenie povoľuje len Číne, Francúzsku, Spojenému kráľovstvu, Rusku a USA. Hlavná sila tejto zmluvy spočíva v tom, že k nej pristúpila veľká väčšina štátov vrátane piatich jadrových krajín. K tým, ktorí nie sú jej zmluvnými stranami, však patria niektoré štáty vlastniace jadrové zbrane: India, Izrael, Pakistan a Severná Kórea.Hrozba konfliktu na UkrajineKonferencia, ktorá bola kvôli pandémii odložená o dva roky, sa koná v mimoriadne kritickom čase pre medzinárodné vzťahy poznačené konfliktom na Ukrajine. Podľa medzinárodnej tlače by ruská invázia na Ukrajine mohla viesť niektoré krajiny k tomu, aby prehodnotili vzdanie sa jadrových zbraní. To by znamenalo koniec spomínanej zmluvy. Nebude ľahké dosiahnuť konsenzus medzi 190 štátmi o konečnom dokumente, ktorý stanoví akčný program na nasledujúcich päť rokov. Z vecného hľadiska konferencia nebude môcť ignorovať zvýšené riziko jadrového konfliktu v dôsledku vojny na Ukrajine.Konkurenčná zmluva o úplnom zákazeV roku 2017 sa začala iniciatíva za Zmluvu o úplnom zákaze jadrových zbraní (TPNW), ktorá nadobudla platnosť v januári 2021. Jej hlavnou slabinou však je, že sa k nej nepripojila žiadna z deviatich krajín, ktoré v súčasnosti vlastnia atómové zbrane. Zmluva TPNW je navyše len čiastočne kompatibilná so Zmluvou o nešírení jadrových zbraní keďže stanovuje zákaz jadrových zbraní bez výnimky. Ani päť jadrových štátov, ktoré sú členmi Zmluvy o nešírení jadrových zbraní, ich nesmie vlastniť a umiestnenie jadrových zbraní mimo územia štátu je výslovne zakázané. Tieto ustanovenia sú problematické pre krajiny, ktoré v súčasnosti disponujú atómovými zbraňami, a tiež pre krajiny NATO, pretože nie sú v súlade so strategickou doktrínou Aliancie, ktorá nevylučuje použitie jadrových zbraní za výnimočných okolností. Konferencia v New Yorku bude musieť po prvýkrát čeliť aj realite spomínanej novej zmluvy.Výzvy pápeža FrantiškaPápež František dlhodobo vyzýva k jadrovému odzbrojeniu. Túžbu po svete bez jadrových zbraní, čo je „nákladná a nebezpečná zodpovednosť“ zdôraznil i v júnovom posolstve veľvyslancovi Alexandrovi Kmenttovi, predsedovi prvého stretnutia členských štátov Zmluvy o zákaze jadrových zbraní, ktoré sa konalo 21. až 23. júna vo Viedni. Aj pri tejto príležitosti pápež v dokumente prízvukoval, že samotné vlastníctvo atómových zbraní je „nemorálne“. V mene Svätej stolice preto zopakoval naliehavosť odzbrojenia, „náročného a prezieravého cieľa“, najmä v čase, keď sa ľudstvo nachádza na „križovatke“, ako aj potrebu rešpektovať medzinárodné dohody: Tieto „nie sú formou slabosti, ale zdrojom sily“, napísal pápež.Vyhlásenie Pápežskej akadémie viedAj Pápežská akadémia vied 8. apríla zverejnila rozsiahle vyhlásenie o prevencii jadrovej vojny, v ktorom vymenovala riziká, ktoré by priniesla celému ľudstvu. Dokument uvádza deväť bodov činnosti a štyri výzvy adresované národným a náboženským predstaviteľom, vedcom a mužom i ženám z celého sveta, aby „veda pomohla žiť v mieri a obmedzila deformáciu svojich výdobytkov“.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023