Diecéza Hradec Králové má novú zasvätenú pannu pochádzajúcu z Prešova

TK KBS, ik; rp | 01. 08. 2022 12:21Hradec Králové 1. augusta (TK KBS) V sobotu 30. júla počas svätej omši v kaplnke svätého Klimenta v Hradci Králové zložila do rúk pomocného Královohradeckého biskupa Mons. Josefa Kajneka sľub doživotnej čistoty Ivana Krajčíková, kandidátka Ordo virginum, pochádzajúca z Prešova. Verejným sľubom čistoty a modlitbou zasvätenia, prednesenou biskupom, sa kandidátka stala zasvätenou pannou v ORDO VIRGINUM. Nasledovalo odovzdanie prsteňa a liturgie hodín. Kandidátka prijala meno Agneška. „Je to spojenie mien dvoch svätíc. Sv. Agnesy Rímskej, panny a mučenice z prelomu 3. a 4. storočia, mojej birmovnej patrónky a sv. Anežky Českej Přemyslovnej, panny, rehoľnice, z prelomu 12./13 storočia, ktorá sa venovala charitatívnej službe. Je sesternicou sv. Alžbety Uhorskej. Je to zároveň svätica z Čiech, kde budem ako zasvätená panna pôsobiť. Agnesa etymologicky znamená čistý, nevinný baránok. Takto si predstavujem seba ako zasvätenú pannu v dnešnom svete, ako kresťana. Čistú a nevinnú v úmysloch, priezračnú ako kryštál, úprimnú, pokornú, detsky dôverujúcu a zároveň radostnú a dobro, charitu činiacu,“ vysvetlia Ivana výber svojho mena. V ČR tak aktuálne pôsobí 40 zasvätených panien, v diecéze Hradec Králové tri.Sr. Ivana Agneška Krajčíková OV svoje povolanie pocítila ešte v roku 2006. Na svoje zasvätenie sa začala pripravovať v Košickej diecéze, prijatím do prípravnej fázy v septembri 2014. V roku 2018 sa rozhodla prestúpiť do diecézy Hradec Králové. Prijatím miestneho biskupa Mons. Jána Vokála pokračovala vo formácií, ktorú zavŕšila 30 dňovými duchovnými cvičeniami v Prešove pod vedením pátra J. Šuppu SJ. Po dlhých 16 rokoch od prvotnej túžby patriť výlučne Bohu sa tak Ivane naplnila najhlbšia túžba jej vnútra. Svoj apoštolát, predovšetkým v sociálnej oblasti, bude vykonávať v meste Dvůr Králové nad Labem, kde býva a to v duchu ignaciánskej spirituality, ktorou od r. 2001 žije.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024