V Trenčíne skončilo Národné stretnutie mládeže T22

TK KBS, fa, mt; rp | 01. 08. 2022 11:30Trenčín 1. augusta (TK KBS) V nedeľu 31. júla sa záverečnou svätou omšou skončilo Národné stretnutie mládeže T22. Záverečnej svätej omši predchádzala púť účastníkov, dobrovoľníkov a ľudí, ktorí chceli spolu s mladými putovať na známe pútnické miesto - Skalka pri Trenčíne.V nedeľu ráno sa mladí spolu s dobrovoľníkmi a niektorými biskupmi vydali na púť. Putovali spolu s Pannou Máriou na pútnické miesto – Skalka pri Trenčíne. „Aj napriek nepriaznivému počasiu sa púť uskutočnila, a o to viac sme mohli púť obetovať za účel, ktorý sme si stanovili. Nebola to obyčajná púť, nútila nás zamýšľať sa,“ hovorí účastníčka púte Veronika Hanulíková. Cieľom púte bolo ísť po stopách Márie. Pre účastníkov púte bol pripravený zaujímavý sprievodný program. Na jednotlivých stanovištiach čakali mladých rôzne úlohy. Museli napríklad prejsť určitý úsek v úplnom tichu, mohli si zatancovať do rytmu bubnov vďaka bubnovej show Batida alebo sa porozprávať s niekým neznámym. Ani napriek dažďu neboli stanovištia zrušené.Záverečnú svätú omšu celebroval bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Slávnostným kazateľom bol nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo. Vo svojej homílii spomínal život sv. Andreja Svorada a sv. Benedikta, pretože slávime tisíce výročie ich príchodu na Skalku. „Ak sa človek chce vytrhnúť z Božieho náručia, nemôže nájsť trvalá pokoj a šťastie,“ zaznelo v homílii otca biskupa.Celú svätú omšu sprevádzal zbor Piarissimo, ktorý si na konci vyslúžil veľký potlesk. Na začiatku púte si putujúci mali vybrať kameň, ktorý so sebou niesli celú púť. Kameň predstavoval ich úmysel, za ktorý obetovali cestu v daždi. Na jednom stanovišti si svoj kameň mohli vymeniť s iným putujúcim na znak toho, že si svoje bremená môžeme pomáhať nosiť navzájom. Po príchode na Skalku a po skončení svätej omše sa kamene položili pred oltár.Národné stretnutie mládeže sa konalo od 28. do 31. júla v meste Trenčín, preto dostala názov T22 – prvé písmeno označuje mesto, kde sa stretnutie koná a dvojčíslie 22 pripomína rok, v ktorom stretnutie bolo. Národné stretnutia mládeže sú prípravou na Svetové dni mládeže (SDM), kde sa mládež stretáva s pápežom. Najbližšie SDM sa konajú v roku 2023 v Portugalsku, v Lisabone.Hlavným mottom T22 bol výrok z Evanjelia podľa Lukáša: „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa.“ (Lk 1, 39) Ústredným motívom bolo slovo „vstať“, ktoré sprevádzalo mladých počas celého stretnutia.Vo štvrtok sme Národné stretnutie mládeže otvorili Otváracím ceremoniálom, po ktorom nasledovala úvodná svätá omša, ktorú celebroval nitriansky biskup Viliam Judák. Večer nasledovala N(M)oc modlitby, kedy sa mladí metaforicky preniesli na sedem biblických vrchov. Na siedmich určených miestach v Trenčíne bolo možné modliť sa siedmimi rôznymi spôsobmi.V piatok sme namiesto svätej omše slávili svätú liturgiu, ktorú celebroval vladyka Peter Rusnák. „Svätá liturgia bola obohatením, pretože východný obrad je bohatší o rôzne obrady, je spevavejší a intenzívnejší. Cítila som veľký pokoj,“ spomína dobrovoľníčka v mediálnom tíme Michaela Sotáková. Poobede mali mladí možnosť pomôcť a darovať seba v službe druhým. Mohli sa angažovať pri upratovaní kostolov, zbieraní odpadkov, pri návšteve chorých či sa zabaviť s rómskou komunitou. Zároveň mohli navštíviť jeden z tvorivých workshopov, kde sa mohli naučiť niečo nové. Večer mohli účastníci zažiť jedinečnú krížovú cestu obrazne znázornenú vďaka tanečnému divadlu ATak.Počas víkendu sa mnohí obávali škaredého počasia, nakoľko väčšina programu bola naplánovaná práve vonku. V sobotu sa konalo EXPO povolaní, kedy na Mierovom námestí v Trenčíne bolo možné zastihnúť zástupcov väčšiny reholí na Slovensku. Nešlo len o rehole, ale aj o semináre a kresťanské organizácie. Večerná adorácia bola pre mladých požehnaným časom, nakoľko sa mohli po celom dni stíšiť. V nedeľu sa konala už spomínaná púť na Skalku pri Trenčíne. „Mňa oslovila jednota mladých, pretože sa spojili rôzni mladí, napríklad saleziáni, skauti a iné spoločenstvá,“ myslí si o T22 dobrovoľník Samuel Wallenfels.TK KBS informoval Mediálny tím T22 / Filoména Ághová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024