Kanadskí biskupi: Návšteva pápeža je míľnik

TK KBS, RV, jb; rp | 31. 07. 2022 12:54Kanada 31. júla (RV) Hneď po rozlúčke pápeža Františka s Kanadou v piatok 29. júla kanadskí katolícki biskupi vo verejnom vyhlásení vyjadrili vďačnosť za jeho návštevu, ktorá „predstavuje významný míľnik na ceste uzdravenia a zmierenia“. Poďakovali aj samotným domorodých obyvateľov a ich organizáciám a uistili ich o pokračovaní na začatej ceste napĺňaním konkrétnych záväzkov.Ako píše Kanadská biskupská konferencia vo svojom vyhlásení, pápež František návštevou „splnil svoj sľub a svojou osobnou prítomnosťou prejavil svoju blízkosť pôvodným obyvateľom tejto krajiny. Táto návšteva predstavuje významný míľnik na ceste uzdravenia a zmierenia“.Významné akty zo strany Svätého Otca sumarizujú biskupi týmito slovami:„Vo svojich rôznych verejných a súkromných príhovoroch sa v mene Katolíckej cirkvi úprimne a slávnostne ospravedlnil pôvodným obyvateľom, hovoril o svojom obdive ku kultúre a spiritualite pôvodných obyvateľov, vyjadril hlboký zármutok nad trvalým vplyvom kolonizácie, uznal katastrofálny dopad systému rezidenčných škôl a požiadal o odpustenie za zneužívanie vrátane sexuálneho zneužívania, ktorého sa dopustili členovia Cirkvi.“Kanadskí biskupi ďalej konkretizujú podnety a záväzky, ktoré si z pápežovej návštevy odnášajú a berú za svoje:„Svätý Otec nás vyzval, aby sme aj naďalej pomáhali preživším a ich rodinám pri uzdravovaní z tráum, ktoré utrpeli. Túto výzvu sme vypočuli a na jeseň počas nášho národného plenárneho zhromaždenia vyhodnotíme aktualizovaný plán činnosti. Dúfame, že vzťahy vybudované v tomto plánovacom procese, najmä s domorodými partnermi na národnej i miestnej úrovni, sa budú rozvíjať aj po tejto návšteve a poslúžia ako základ pre prácu, ktorá nás čaká.“Podnety z rozhovorov s domorodými zástupcamiNasleduje päť podnetov, ktoré biskupi sformulovali na základe toho, čo zachytili priamo z úst príslušníkov domorodých národov:„V rozhovoroch s našimi domorodými sestrami a bratmi sme počuli: výzvy na väčšiu transparentnosť pri uchovávaní a zverejňovaní záznamov o rezidenčných školách; žiadosti o podporu pri riešení otázky domorodých artefaktov umiestnených vo Vatikánskych múzeách; túžbu potvrdiť dedičné práva pôvodného obyvateľstva a objasniť historické politiky a princípy, ktoré sa často označujú ako „objaviteľská doktrína“; pozvanie spoločne postupovať s komunitami Prvých národov, Métisov a Inuitov pri riešení systémových nespravodlivostí, ktoré pretrvávajú dodnes; a finančne podporovať iniciatívy, ktoré podporujú uzdravenie a zmierenie.“Ako sa ďalej pripomína vo vyhlásení, Kanadská biskupská konferencia sa už na plenárnom zhromaždení v roku 2021 zaviazala konať v tomto zmysle: „podporovať prístup k záznamom, vzdelávať duchovných o domorodých kultúrach a spiritualite, pokračovať v dialógu s domorodými komunitami a angažovať sa spolu s Vatikánom v súvislosti s umeleckými pamiatkami, ako aj vyčleniť 30 miliónov dolárov na účel, ktorý sa môže stať Fondom zmierenia domorodých komunít“.Nádej na ceste zmiereniaNa záver biskupi spolu s vďakou vyjadrujú nádej na zdarné spoločné napredovanie do budúcnosti:„Sme vďační domorodým partnerom, vládam a veriacim katolíkom, ktorí nám pomohli dosiahnuť významný pokrok v týchto záväzkoch, pričom si uvedomujeme, že nás čaká ešte veľa práce.Zmierenie je cesta, ktorá sa týka nás všetkých, a prítomnosť Svätého Otca bola zdrojom nádeje a inšpirácie pre Kanaďanov v celej krajine. Chceli by sme úprimne poďakovať preživším za ich odvahu a otvorenosť byť súčasťou týchto stretnutí so Svätým Otcom, ako aj domorodým partnerom za ich pomoc v procese plánovania. Je pre nás požehnaním, že sme mohli byť súčasťou tejto kajúcej púte a tento týždeň uzatvárame s obnovenou nádejou na spoločné kráčanie k lepšej budúcnosti.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023