V USA zomrel slovenský salezián don Alojz J. Pestún, SDB

TK KBS, sdb, rp; pz | 28. 07. 2022 09:33USA 28. júla (TK KBS) V USA zomrel slovenský salezián don Alojz J. Pestún, SDB, farský vikár v Kostole Božieho Tela. Zomrel po krátkej chorobe vo Fakultnej nemocnici v San Franciscu v piatok 22. júla 2022 o 16:01. V čase jeho smrti v nemocnici bola jeho rodina a  saleziánska komunita. „Fr. Al“, ako ho všetci poznali, bol do Kostola Corpus Christi určený v máji 1996. Vo farnosti na neho spomínajú s láskou pre jeho obetavú a odhodlanú službu. Napriek pokročilému veku mu v pamäti zostávali mená ľudí, ktorým slúžil pri krstoch, svadbách, pohreboch a návštevách v domácnostiach. Niektorí farníci o ňom hovoria ako o „kňazovi, ktorý nemohol prestať pracovať“.Otec Al sa narodil na Slovensku 28. októbra 1928 v Berekseku – dnešné Šulekovo. Prvú profesiu ako salezián dona Bosca zložil 9. augusta 1947 vo Svätom Benediku. Bol jedným z členov tretej výpravy bl. Titusa Zemana, ktorému sa podarilo zachrániť a neskôr utiecť za hranice. Doživotnú profesiu zložil 16. júla 1953 na Colle don Bosco (Taliansko). Za kňaza bol vysvätený 13. júna 1959 vo Watsonville (USA), čo je zároveň sviatok svätého Antona Paduánskeho.Medzi bratmi saleziánmi rád spomínal na roky svojich kňazských štúdií v Aptose (neďaleko Santa Cruz v Kalifornii). Často hovoril aj o svojich úlohách po kňazskej vysviacke, ako knihovník na strednej škole svätého Jána Bosca (Bellflower) a na saleziánskej strednej škole (Richmond).Jeho živá pamäť mu nedovolila zabudnúť na množstvo študentov a laikov, medzi ktorými pracoval. Ako spolupracovník farára a obľúbený spovedník strávil aj krátky čas v kostole sv. Petra a Pavla (San Francisco) a zvyšných 26 rokov svojho života pokračoval v službe v kostole Corpus Christi v San Franciscu.Láskavosť otca Ala voči všetkým a jeho vernosť voči kňazským povinnostiam budú aj naďalej trvalým príkladom toho, čo znamená milovať Boha a blížneho až do posledného dychu. Otec Al nám bude veľmi chýbať. Nech odpočíva v pokoji.TK KBS informovao Don Thomas Anthony Thodukulam, SDB

Preložil a doplnil: J. Skala, SDB
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024