Synoda v Žilinskej diecéze: Zdá sa, že komunikácia je slabé ohnivko v Cirkvi

TK KBS, rp; pz | 25. 07. 2022 06:40Žilina 25. júla (TK KBS) Koordinátori za Žilinskú diecézu Miriam Janegová a Peter Holbička vypracovali odpovede na otázky Tlačovej kancelárie KBS, ktoré sa dotýkali diecéznej fázy synody.Synodálny proces v Žilinskej diecéze kontinuálne nadviazal na viacročnú snahu o obnovu života a  vzťahov v rámci Projektu dlhodobého rozvoja Žilinskej diecézy, ktorý ste začali v pôstnom období v roku 2019. Bola to teda výhoda pri súčasnom procese, alebo sa to vnímalo ako akési zdvojenie?Na jednej strane to niektorí ľudia vnímali ako duplicitu a už sa im nechcelo znova zamýšľať nad novými výzvami. Bolo trochu namáhavé ich primäť k tomu, aby sa zamysleli v širšom kontexte synodálnych otázok. V synodálnom procese sa angažovali skôr ľudia, ktorí do pôstnej reflexie neboli zapojení. Vnímame to aj na základe toho, že ľudia sú často oslovovaní, najmä elektronickou poštou, k rôznym vyjadreniam, hlasovaniam a pod. Začiatok synodálneho procesu bol cez prísne pandemické opatrenia, takže sa opäť komunikovalo cez e-maili, čo bolo na škodu.Čo počas konzultácií najviac v diecéze rezonovalo?Dva pojmy: komunikácia a formácia (resp. medzery v týchto oblastiach).Spoločné kráčanie znamená vlastne komunikáciu. Ako sa dá vnímať komunikácia medzi klerikmi a laikmi i medzi sebou navzájom na podklade konzultácií počas synodálneho procesu? Zdá sa, že to je slabé ohnivko v živote Cirkvi a ako klerici tak aj laici sa v oblasti komunikácie potrebujeme formovať a vzdelávať. resp. starať sa aj o rozvoj evanjeliového života v nás, lebo "z plnosti srdca hovoria ústa" v princípe by sme to vyjadrili nasledovne: aký je človek, taká je i komunikácia (verbálna i neverbálna).V syntéze sa spomína komunikačný kódex. Čo by mal zahŕňať a čomu poslúžiť?Nad tým sa práve v tejto fáze zamýšľame. Padli také názory, že by mal obsahovať hraničné situácie komunikácie, ktoré sa už nedajú tolerovať, potom zásady správnej komunikácie, pravidlá - smernice napr. dokedy odpovedať na podnety a výzvy ..., komunikácia na miestach prvého kontaktu,... e-mailová komunikácia, čo zverejniť kedy a ako, komunikácia medzi diecézou a farnosťou... je to veľmi široká a rôznorodá oblasť.Cirkev tvorí spoločenstvo. Majú laici záujem byť viac do neho vťahovaní? Ak áno dostávajú dostatočnú ponuku?To je jedna z úloh, ktoré sa ukazujú - hľadať a vytvárať platformu pre vzájomnú komunikáciu o ktorú je záujem zo strany laikov. Ako jeden z vhodných priestorov sa nám javí farská pastoračná rada, na ktorú sa chceme v budúcnosti zamerať a ukazovať jej dôležitosť.Objavili ste aj vďaka synodálnym konzultáciám nové príležitosti pre diecéznu rodinu?Vytvorením synodálneho tímu, zloženého z laikov i klerikov vznikla aktívna skupina, ktorej členovia sa až tak dovtedy nepoznali, ale diskusie boli živé a obohacujúce, videli sme, že je tu snaha o zdieľanie a o rozvíjanie života Cirkvi. Sme radi, že sme spoznali nových, zapálených ľudí, ako laikov tak i klerikov a máme nádej, že budeme s tímom naďalej spolupracovať ako napr. "s externými poradcami" Diecéznej pastoračnej rady.Pre farnosti pripravujete pastoračný manuál, čo má byť jeho cieľom? Taktiež je to v štádiu analýzy, úvah a hľadania. Tu sme mysleli na pomoc pri zriaďovaní a skvalitňovaní farskej pastoračnej rady a objasňovaní jej úlohy,  na zavedenie funkcie pastoračného asistenta, na popísanie škály pastoračných služieb, ktoré je možné vo farnostiach ponúknuť a rozvíjať, ktoré sú potrebné pre zdravý a všestranný život farnosti ako spoločenstva spoločenstiev.Pri tvorbe syntézy synodálnych výstupov ste sa snažili pomenovať a uvedomiť si, čo je v živote Cirkvi cenné, radostné a povzbudivé a naopak, čo je potrebné zmeniť, doplniť alebo odstrániť zo života Cirkvi. Aké tri závery z diecézneho procesu by ste vyzdvihli?To pozitívne je, že ľudia majú záujem o rozvoj života v Cirkvi, že majú evanjeliový zápal, chcú komunikovať a hľadať nové cesty. Nie sú ich masy, ale je ich ako soli, teda dostatočný počet.Čo Vás na procese najviac prekvapilo a povzbudilo? Povzbudili nás stretnutia s novými ľuďmi najmä s mladými klerikmi, ktorí boli zorientovaní v problematike potrieb života Cirkvi a majú chuť niečo v tom robiť.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024