Pápež František upravil štruktúru Opus Dei listom motu proprio

TK KBS, RV, zk, jb; rp | 22. 07. 2022 17:18Vatikán 22. júla (RV) Prostredníctvom listu motu proprio „Ad charisma tuendum“ pápež František ustanovil, že osobná prelatúra Opus Dei bude od 4. augusta spadať do kompetencie Dikastéria pre klerikov namiesto Kongregácie pre biskupov. Určil tiež, že prelát nebude môcť byť menovaný za biskupa.Štyridsať rokov po apoštolskej konštitúcii Ut sit, ktorou sv. Ján Pavol II. ustanovil Osobnú prelatúru Opus Dei, pápež František prostredníctvom dnes promulgovaného motu proprio urobil niektoré úpravy na základe novej apoštolskej konštitúcie Praedicate Evangelium. Cieľom je „chrániť charizmu“ Opus Dei a „podporovať evanjelizačnú činnosť, ktorú jeho členovia vykonávajú vo svete“ šírením povolania k svätosti „prostredníctvom posväcovania práce, rodiny a spoločenských záväzkov“.„Zámerom tohto motu proprio je potvrdiť Prelatúru Opus Dei v autenticky charizmatickej oblasti Cirkvi, špecifikovaním jej organizácie v súlade so svedectvom zakladateľa, sv. Josemaríu Escrivá de Balaguera, a s učením koncilovej ekleziológie o osobných prelatúrach“.Ako sa vysvetľuje v článku 4 dokumentu, prelát Opus Dei už nebude menovaný za biskupa preto, aby sa „posilnilo presvedčenie, že na chránenie osobitného daru Ducha Svätého je potrebná forma riadenia založená viac na charizme než na hierarchickej autorite“. Motu proprio tiež  stanovuje, že prelátovi Opus Dei bude prislúchať na základe jeho úradu titul „mimoriadneho apoštolského protonotára“ s oslovením „dôstojný monsignor“ a príslušnými insígniami.Prelát Opus Dei Mons. Fernando Ocáriz v súvislosti s rozhodnutím Svätého Otca zaslal členom prelatúry list s prianím, aby to „mocne zarezonovalo“ v každej členke a každom členovi ako „príležitosť chápať do hĺbky toho ducha, ktorého Pán vlial do nášho zakladateľa a deliť sa s ním s mnohými ľuďmi v rodinnom, profesionálnom a spoločenskom prostredí“.Mons. Ocáriz uznáva, že „biskupské svätenie preláta nebolo a nie je nevyhnutné pre riadenie Opus Dei“. „Vôľa pápeža zdôrazniť teraz charizmatický rozmer Diela, nás pozýva posilniť prostredie rodinnosti, lásky a dôvery: prelát musí byť vedúcim, no predovšetkým otcom“ píše Mons. Fernando Ocáriz, ktorý „synovsky“ prijíma ustanovenia Svätého Otca. Nová norma nadobudne účinnosť od 4. augusta 2022.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023