Srí Lanka čelí kríze, vďaka misijným dielam jej môžu pomôcť i Slováci

TK KBS, md, ml; pz | 22. 07. 2022 14:05Bratislava 22. júla (TK KBS) Pápežské misijné diela (PMD) na Slovensku pozývajú Slovákov pomôcť Srí Lanke. Krajina s 22 miliónmi obyvateľov čelí najhoršej kríze od získania nezávislosti v roku 1948, ktorá je spojená s kolapsom turizmu, rastom cien ropy a chudobou. Podľa zdrojov OSN asi 80 % populácie vynecháva aspoň jedno jedlo, pretože si nemôže dovoliť kúpiť viac potravín, píšu PMD.„Prežitie bude pre mnohých ťažké, keďže niet potravín. Ak je to možné, Cirkev sa snaží prejavovať solidaritu a blízkosť s chudobnými. Nemôžeme nechať našich ľudí zomrieť. Prispievame materiálne, ale aj duchovne, a tým poskytujeme útechu viery. Boh neopúšťa svoj ľud, ktorý je v núdzi. Nemôžeme byť sebeckí, sme povolaní podeliť sa. Dúfame a modlíme sa, aby táto nepriaznivá situácia pominula a aby došlo k uzdraveniu. Toto ťažké obdobie je pre nás príležitosťou na evanjelizáciu – ohlasovanie radostnej zvesti, že Boh miluje každého človeka a stará sa o neho,“ hovorí o konkrétnej pomoci Cirkvi tým, ktorí nemajú prístup k základným životným potrebám, Basil Fernando, národný riaditeľ Pápežských misijných diel na Srí Lanke. Svoju solidaritu s krajinou vyjadril aj pápež František. „Pripájam sa k zármutku obyvateľov Srí Lanky, ktorí naďalej trpia dôsledkami politickej a hospodárskej nestability. Spolu s biskupmi krajiny obnovujem svoju výzvu k pokoju a prosím tých, ktorí majú moc, aby neignorovali volanie chudobných a potreby ľudí,“ uviedol v nedeľu 17. júla 2022.Pápežské misijné diela na Slovensku podporujú Srí Lanku dlhodobo. Tentoraz ju môžeme podporiť „omšovým milodarom pre kňazov na Srí Lanke (1 svätá omša 5 eur, novéna 45 eur, gregoriánske sväté omše 150 eur), príspevkom na núdzovú pomoc, ľubovoľnou čiastkou na číslo účtu SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP / variabilný symbol 4141 /do poznámky je potrebné uviesť adresu alebo e-mail) alebo šekom, ktorý poskytneme na vyžiadanie na info@misijnediela.sk,“ vraví národný riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku Ivan kňaze.Bližšie informácie je možné nájsť na stránke misijnediela.sk.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023