Srí Lanka čelí kríze, vďaka misijným dielam jej môžu pomôcť i Slováci

TK KBS, md, ml; pz | 22. 07. 2022 14:05



Bratislava 22. júla (TK KBS) Pápežské misijné diela (PMD) na Slovensku pozývajú Slovákov pomôcť Srí Lanke. Krajina s 22 miliónmi obyvateľov čelí najhoršej kríze od získania nezávislosti v roku 1948, ktorá je spojená s kolapsom turizmu, rastom cien ropy a chudobou. Podľa zdrojov OSN asi 80 % populácie vynecháva aspoň jedno jedlo, pretože si nemôže dovoliť kúpiť viac potravín, píšu PMD.



„Prežitie bude pre mnohých ťažké, keďže niet potravín. Ak je to možné, Cirkev sa snaží prejavovať solidaritu a blízkosť s chudobnými. Nemôžeme nechať našich ľudí zomrieť. Prispievame materiálne, ale aj duchovne, a tým poskytujeme útechu viery. Boh neopúšťa svoj ľud, ktorý je v núdzi. Nemôžeme byť sebeckí, sme povolaní podeliť sa. Dúfame a modlíme sa, aby táto nepriaznivá situácia pominula a aby došlo k uzdraveniu. Toto ťažké obdobie je pre nás príležitosťou na evanjelizáciu – ohlasovanie radostnej zvesti, že Boh miluje každého človeka a stará sa o neho,“ hovorí o konkrétnej pomoci Cirkvi tým, ktorí nemajú prístup k základným životným potrebám, Basil Fernando, národný riaditeľ Pápežských misijných diel na Srí Lanke. 



Svoju solidaritu s krajinou vyjadril aj pápež František. „Pripájam sa k zármutku obyvateľov Srí Lanky, ktorí naďalej trpia dôsledkami politickej a hospodárskej nestability. Spolu s biskupmi krajiny obnovujem svoju výzvu k pokoju a prosím tých, ktorí majú moc, aby neignorovali volanie chudobných a potreby ľudí,“ uviedol v nedeľu 17. júla 2022.



Pápežské misijné diela na Slovensku podporujú Srí Lanku dlhodobo. Tentoraz ju môžeme podporiť „omšovým milodarom pre kňazov na Srí Lanke (1 svätá omša 5 eur, novéna 45 eur, gregoriánske sväté omše 150 eur), príspevkom na núdzovú pomoc, ľubovoľnou čiastkou na číslo účtu SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP / variabilný symbol 4141 /do poznámky je potrebné uviesť adresu alebo e-mail) alebo šekom, ktorý poskytneme na vyžiadanie na info@misijnediela.sk,“ vraví národný riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku Ivan kňaze.



Bližšie informácie je možné nájsť na stránke misijnediela.sk.




[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023