V Pútnickom dome bl. Anny Kolesárovej bola miništranská univerzita

TK KBS, ke, ml; pz | 22. 07. 2022 11:46Foto: Archív Košickej arcidiecézy

Obišovce 22. júla (TK KBS) Miništrantská univerzita sa v tomto roku konala druhý júlový týždeň v Pútnickom dome blahoslavenej Anny Kolesárovej v Obišovciach. Tridsaťtri  miništrantov sa tu učilo rôznym službám, ktoré sú potrebné pri oltári, ale zažili aj atmosféru skutočnej univerzity a nechýbali ani hry či rôzne výlety.V kňazskom seminári zakúsili atmosféru univerzity vďaka prednáškam prof. Gabriela Ragana a doc. Juraja Juricu. Navštívili i Katedrálu sv. Alžbety, Arcibiskupský palác a prijal ich aj košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober, s ktorým spoločne slávili svätú omšu v Kaplnke sv. Michala. Týždeň zážitkov, hier, spoločenstva, ale aj učenia sa a nových vedomostí. To všetko ponúkla miništrantom Košickej arcidiecézy Miništrantská univerzita. Už tradične je jej organizácia na pleciach seminaristov z Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach a ide o aktivitu, ktorá je i náročná, ale aj krásna a bohatá na zážitky.Ako uviedol vedúci tábora Šimon Mesarč: „Pre nás bohoslovcov je to veľká skúsenosť a povzbudenie. Vidíme, že služba pri oltári chlapcov spája a teší. A to, čo ich teší je aj ich naplnením. Krásne je aj to, že popri všetkých svojich aktivitách s radosťou slúžia a chcú sa zdokonaľovať aj v miništrantskej službe.“Nechýbali ani túry, výlety, športové aktivity, súťaže a spoločenstvo. Pre všetkých miništrantov Košickej arcidiecézy je toto leto pripravené ešte celodenné stretnutie miništrantov v Prešove - MIKE 2022, ktoré sa uskutoční 13. augusta 2022.Zdroj: Košická arcidiecéza
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022