Svetový deň starých rodičov a seniorov oslávia aj vo farnosti Kežmarok

TK KBS, fr, ml; pz | 22. 07. 2022 08:57Kežmarok 22. júla (TK KBS) Svätý Otec František vyhlásil štvrtú júlovú nedeľu za Svetový deň starých rodičov a seniorov. Tohtoročným mottom je žalm 92, 15: „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie.“ Minulý rok vo farnosti Kežmarok zorganizovali pre seniorov prvé stretnutie, ktoré sa stretlo s veľkým ohlasom. Aj tento rok kňazi farnosti ich opäť pozývajú  na vytvorenie spoločenstva.V nedeľu 24. júla začnú popoludňajšou pobožnosťou o 15:00 v tamojšej Bazilike sv. Kríža, ktorá bude aj pri oltári sv. Joachima a Anny – patrónov starých rodičov. Po jej skončení sa seniori presunú na farský dvor, kde bude pre nich pripravené malé občerstvenie ako aj duchovný a kultúrny program.„Svätý Otec František v tohtoročnom posolstve povzbudzuje seniorov a starých rodičov k duchovnej a neozbrojenej revolúcii nežnosti.  Za najvzácnejší nástroj tejto nežnosti považuje modlitbu, ktorá dokáže meniť ľudské srdcia. Sú to práve zopäté ruky našich dedkov a babiek, ktoré sprevádzajú svoje deti a vnúčatá, ale aj nás, kňazov.Aj týmto stretnutím sa im chceme poďakovať za ich pomoc a obety, ktoré prinášajú pre dobro našej farnosti,“ vysvetľuje František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku.   
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023