Pápež celoafrickému katolíckemu kongresu v Nairobi: Pretavte sny do reality

TK KBS, RV, zk; rp | 19. 07. 2022 14:27Vatikán 19. júla (RV) „Nech z tohto kongresu vzídu cesty, ktoré Cirkev potrebuje: cesty misijnej a ekologickej konverzie, cesty pokoja, zmierenia a premeny celého sveta“. Takto povzbudil pápež František vo videoposolstve účastníkov Druhého celoafrického katolíckeho kongresu o teológii, spoločnosti a pastoračnom živote, ktorého dejiskom je Katolícka univerzita východnej Afriky v Nairobi.Téma štvordňového podujatia, ktoré sa začalo v utorok 19. júla, znie: „Spoločne kráčať, aby Cirkev v Afrike i vo svete bola vitálna“. „Je znamením nádeje, že teológovia, laici, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky sa chopili iniciatívy kráčať spoločne“, konštatuje vo videoposolstve v rodnej španielčine Svätý Otec. Cirkev v Afrike povzbudzuje aj zdôraznením cieľa podujatia:„Stretnúť sa, aby sme rozlišovali to, čo nám dnes Boh hovorí, a to nielen kvôli tomu, aby sme odpovedali na potreby, ktoré zaiste predstavujú výzvu, ale aj aby sme africké sny – sny sociálne, kultúrne, ekologické i cirkevné - pretavili do skutočnosti, to je samo osebe signálom vychádzania africkej Cirkvi. Len tak ďalej.Pri mojich návštevách Afriky ma vždy zasiahla viera a odolnosť týchto národov. Ako som poznamenal pri svojej ceste do Stredoafrickej republiky v roku 2015, „Afrika nás vždy prekvapí“. Umožnite v tejto reflexii vyjsť na povrch tomu najlepšiemu, čo je vo vás, aby bola prekvapením a aby sa zrodilo africké dielo, ktoré bude prekvapením pre nás všetkých. Pretože Afrika je poéziou.“Petrov nástupca v pozdrave účastníkom kongresu vyslovuje žičenie ovocia ich práce:„Nech je sapienciálna teológia, ako je tá, ktorú navrhujete, dobrou správou milosrdenstva pre chudobných a nech živí jednotlivcov a spoločenstvá v ich boji za život, pokoj a nádej. Nech vás Duch Svätý inšpiruje, nech z tohto kongresu vzídu cesty, ktoré Cirkev potrebuje: cesty misijnej konverzie, ako aj tej ekologickej, cesty pokoja, zmierenia a premeny celého sveta.“Pripomeňme, že kongres, ktorý sa po prvýkrát uskutočnil v roku 2019 v Nigérii, organizuje Celoafrická katolícka sieť pre teológiu a pastoráciu. Cieľom podujatia je podporovať a rozvíjať osvedčené postupy pre zlepšenie situácie Cirkvi i spoločnosti. Medzi vyše 80 náboženskými predstaviteľmi a odborníkmi z piatich kontinentov sú aj dvaja zástupcovia Svätej stolice: teologička Emilce Cuda, tajomníčka Pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku, a sekretár Dikastéria pre komunikáciu Lucio Adrian Ruiz.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024