Vatikán zavedie jednotnú investičnú politiku v duchu sociálne náuky Cirkvi

TK KBS, RV, jb; rp | 19. 07. 2022 13:24Vatikán 19. júla (RV) V rámci Svätej stolice a Mestského štátu Vatikán zavedú od 1. septembra 2022 jednotnú politiku ohľadom finančných investícií. Jej realizáciu zabezpečí novozriadený Investičný výbor prostredníctvom Správy majetku apoštolskej stolice (APSA).O obsahu príslušného dokumentu, prerokovaného v Rade pre ekonomiku a s odborníkmi v tejto oblasti, informoval prefekt Ekonomického sekretariátu páter Juan Antonio Guerrero Alves vedúcich dikastérií Rímskej kúrie a subjektov spojených so Svätou stolicou.Ako čítame v tlačovom komuniké Ekonomického sekretariátu z 19. júla, cieľom novej investičnej politiky je „zabezpečiť, aby investície boli zamerané na prispievanie k spravodlivejšiemu a udržateľnejšiemu svetu; aby chránili skutočnú hodnotu čistého majetku Svätej stolice a udržateľným spôsobom prinášali výnos postačujúci na financovanie jej aktivít; aby boli v súlade s učením Katolíckej cirkvi, s osobitným vylúčením finančných investícií, ktoré sú v rozpore s jej základnými princípmi, ako je svätosť života alebo dôstojnosť ľudskej bytosti či spoločné dobro“.Investičné aktivity majú byť v tomto zmysle zamerané „na finančné aktivity výrobnej povahy, s vylúčením tých, ktorých povaha je špekulatívna, a predovšetkým aby sa riadili zásadou, že voľba investovať na jednom mieste a nie na inom, v jednom výrobnom sektore a nie v inom, je vždy morálnou a kultúrnou voľbou“.Investičná politika bola schválená na experimentálne obdobie piatich rokov počnúc prvým septembrom 2022, s obdobím moratória na prispôsobenie sa daným kritériám. Inštitúcie Rímskej kúrie budú musieť zveriť svoje finančné investície Správe majetku Apoštolskej stolice (APSA) a previesť svoju likviditu určenú na investovanie - alebo svoje cenné papiere uložené v zahraničných bankách alebo v samotnej vatikánskej banke IOR (Inštitút pre náboženské diela) - na účet APSA zriadený na tento účel v IOR. APSA zriadi pre Svätú stolicu jediný fond, do ktorého budú prúdiť investície rôzneho finančníckeho charakteru a každej z inštitúcií dá príslušný účet, pričom bude spracovávať reporty a vyplácať výnosy.Nový Investičný výbor (Comitato per gli Investimenti), ktorý bol ustanovený apoštolskou konštitúciou Praedicate Evangelium, bude prostredníctvom APSA uskutočňovať príslušné konzultácie na uvedenie investičnej stratégie do praxe a bude vyhodnocovať primeranosť výberu. Bude pri tom venovať osobitnú pozornosť súladu uskutočnených investícií so zásadami sociálnej náuky Cirkvi, ako aj parametrami návratnosti a rizika podľa investičnej politiky.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022