Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča si z Prahy priniesol striebro

TK KBS, is pa, rp; pz | 19. 07. 2022 13:06Prešov 18. júla (TK KBS) Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča z Vranova nad Topľou-Čemerného sa v uplynulých dňoch zúčastnil na medzinárodnom súťažnom festivale „MUSICA ORBIS PRAGUE FESTIVAL“ u našich českých susedov a domov si doniesol striebro, ktorým potvrdil nielen svoje kvality, ktoré nadobudol počas viac než tridsaťročného pôsobenia, ale výborne reprezentoval aj mesto Vranov nad Topľou a našu krajinu.Organizátori festivalu v dňoch od 7. júla do 10. júla 2022 pripravili bohatý a zaujímavý program pre všetky domáce i zahraničné zúčastnené zbory. Bol plný vzdelávacích aktivít, workshopov, koncertov, súťažných vystúpení a formálnych i neformálnych stretnutí. Hneď vo štvrtok mali zboristi možnosť spoznať históriu Prahy a navštíviť pamiatky ako napr. Letohrádok kráľovnej Anny, Spievajúcu fontánu, Kráľovskú záhradu, Katedrálu sv. Víta, Valdštejnský palác a i. Prvý festivalový koncert mal zbor v Kostole U Salvátora spolu so slovenským mužským zborom Bradlan a belgickým zborom Makeblijde.Piatkový workshop s nemeckých skladateľom a zborovým dirigentom Christianom Bährensom obohatil zboristov o nové svetské i duchovné skladby. V tento deň sa konalo aj oficiálne slávnostné prijatie na Staromestskej radnici, kde všetkých privítal 1. predseda Senátu Parlamentu Českej republiky Jiři Růžička. Predstavená bola aj porota v zložení Jürgen Partaj, Kinga Litowska, Marek Valášek a Christian Bährens. Prehliadka historických častí celej radnice a orloja zvnútra, vystúpenie na vežu radnice s okúzľujúcim výhľadom na celú Prahu bola príjemne stráveným časom pred večerným otváracím koncertom. Ten sa konal v nádherných priestoroch Valdštejnského paláca, ktorý je zároveň sídlom Senátu Parlamentu Českej republiky. Účinkovali na ňom všetky zbory (z Česka, Slovenska, Litvy, Belgicka), ktoré boli po skončení pozvané na spoločnú večeru, kde sa stretli ľudia s vášňou a láskou k zborovej hudbe.Sobotňajším akustickým skúškam predchádzal workshop s Kingou Litowskou. Poľská zbormajsterka ukázala spevákom nové spevácke techniky a viedla hlasovú rozcvičku spojenú s pohybom. Popoludní sa v Kostole sv. Šimona a Judy konala oficiálna súťaž, po ktorej sa každý z porotcov individuálne vyjadril k výkonom jednotlivých zborov. Osobné rozhovory s dirigentmi priniesli nielen slova uznania, ale aj konštruktívnu kritiku, s ktorou môžu ďalej dirigenti a zboristi pracovať. Zbor bl. P. P. Gojdiča si odniesol striebro a zároveň špeciálnu cenu poroty za uchovávanie tradícií. Neformálnou časťou festivalu bola večerná plavba po Vltave spojená s ochutnávkou českej kuchyne, kde sa zboristi mali možnosť bližšie spoznať, nadviazať kontakty a zaspievať si. Naše dva slovenské zbory predviedli spoločne aj krásne ľudové piesne.V nedeľu všetci speváci, porotcovia a organizátori boli prítomní na svätej omši v Katedrále sv. Víta na Pražskom hrade, ktorá je najväčším pražským chrámom. A práve slovenské zbory mali tú česť si zaspievať. Omšu celebroval pomocný pražský biskup Václav Malý, ktorý po skončení prišiel pozdraviť zboristov z Vranova, podal im ruku so slovami, že pri počúvaní staroslovienskych duchovných skladieb si spomenul na malebné drevené cerkvi na východe Slovenska, ktoré kedysi navštívil. Práve takéto momenty ženú zboristov vpred, dodávajú silu a chuť do ďalších nácvikov, vystúpení a účinkovania doma i v zahraničí. Stretnutia umeleckých telies z rôznych kútov sveta sú možnosťou ako si odovzdať svoje skúsenosti a navzájom sa inšpirovať. Veľká vďaka patrí organizátorom festivalu a všetkým za milé prijatie, úžasnú atmosféru a zaujímavý program. Účasť Gréckokatolíckeho zboru bl. P. P. Gojdiča z Vranova nad Topľou-Čemerného z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Informovala Dana Kohanová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023