Posviacka zvona a postriženije vo Veľkých Kapušanoch

TK KBS, ts ke, rp; pz | 19. 07. 2022 09:52Veľké Kapušany  18. júla (TK KBS) V nedeľu otcov prvých šiestich všeobecných snemov 17. júla, bola eparchiálna odpustová slávnosť Maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie v Chráme blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča vo Veľkých Kapušanoch.Slávnosť sa začala už 16. júla, v sobotu večer. Svätú Liturgiu slávil vladyka Milan Chautur, emeritný košický biskup spolu s archimandritom Jaroslavom Lajčiakom, protosynkelom Košickej eparchie a s Barnabášom Ivánom, farárom farnosti Veľké Kapušany.V samotný sviatok vladyka Cyril Vasiľ, SJ, arcibiskup-košický eparchiálny biskup slávil archijerejskú svätú Liturgiu s kňazmi Maďarského protopresbyterátu. Na úvod svätej liturgie vladyka udelil postriženije Dánielovi Dévaldovi, bohoslovcovi z farnosti Kráľovský Chlmec.V kázni, ktorú do maďarčiny prekladal Jozef Vaszily, farár farnosti Kráľovský Chlmec a dekan Maďarského protopresbyterátu, poznamenal, že život blažehého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča bol aj v tých najkritickejších situáciách poznačený láskou prichádzajúcou od Boha, aj voči svojím neprajníkom.Na záver svätej iturgie vladyka požehnal zvon so zvonicou. Na záver obradu bol novoposvätený zvon postavený do služby zvonením vladyku Cyrila.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023