V Topoľčiankach oslávili počas tradičnej púte Pannu Máriu Karmelskú

TK KBS, tu, ml; pz | 19. 07. 2022 08:17Topoľčianky 19. júla (TK KBS) V Topoľčiankach sa v dňoch 13. – 17. júla 2022 pri príležitosti spomienky Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej konal v poradí už 336. ročník Škapuliarskej púte.Program začal duchovnou prípravou v rámci trídua pred púťou, počas ktorého svätého omše celebrovali Miroslav Šidlo, vicerektor kňazského seminára v Nitre, Mons. Marián Dragúň, rektor kňazského seminára v Nitre a Stanislav Lieskovský, kaplán z Veľkých Kostolian. Púť vyvrcholila počas víkendu, kedy bol pre pútnikov pripravený duchovný program pozostávajúci z vysluhovania sviatosti zmierenia, pobožností krížovej cesty a svätých omší v slovenskom aj maďarskom jazyku a tradičným obradom prijatia do Škapuliara.V sobotu púť vyvrcholila slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Po jej skončení sa uskutočnila sviečková procesia do zámku s modlitbou litánií a slávnostným eucharistickým požehnaním z balkóna zámku. V nedeľu program pokračoval opäť svätými omšami pre slovenských a maďarských pútnikov a vyvrcholil slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval biskupský vikár a rektor Baziliky sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku Mons. Peter Brodek.Uskutočnil sa aj obrad zverenia dievčat Panne Márii Karmelskej na Kalvárii a modlitby v rámci Hodinky ku Škapuliarskej Panne Márii. Hojná účasť veriacich a pútnikov aj v tomto roku potvrdila živú mariánsku úctu Božieho ľudu v Topoľčiankach, ale aj blízkom a vzdialenom okolí, ktorí takto tradične oslávili spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024