Programové tipy Televízie LUX, Rádia LUMEN a Rádia Mária (29)

TK KBS, tk; ml | 18. 07. 2022 13:00Foto: Peter Zimen

Bratislava 18. júla (TK KBS) Prinášame programové tipy vo vysielaní katolíckej televízie LUX, Rádia LUMEN a Rádia Mária (29).TV LUXPondelok 18. júla 2022:

- 9:40 Fundamenty (Bohatosť liturgickej reformy)

„Posvätné ofícium je podľa starobylej kresťanskej tradície zostavené tak, aby sa posväcoval priebeh celého dňa i noci chválou Boha. A keď tento obdivuhodný chválospev náležite prednášajú kňazi a iné na základe cirkevného ustanovenia na to poverené osoby alebo veriaci, ktorí sa ho modlia spolu s kňazom schválenou formou, vtedy je to naozaj hlas samej nevesty, ktorá sa prihovára Ženíchovi, ba je to aj modlitba, ktorú Kristus spolu s jeho mystickým telom prednáša Otcovi.“ (SC 84) „Hudobná tradícia všeobecnej Cirkvi je poklad neoceniteľnej hodnoty. Vyniká nad ostatné umelecké prejavy najmä preto, lebo ako posvätný spev spojený so slovami je potrebnou alebo integrálnou súčasťou slávnostnej liturgie.

- 14:20 V škole Ducha (Kontemplácia)

Duchovná obnova s dp. Jánom Bucom nakrútená v Kúpeľoch Nimnica.

- 20:15 Povolanie laik: Odtlačky času

V ďalšej časti z dokumentárneho cyklu Povolanie laik: Odtlačky času spoznáme tohto vzácneho a pokorného človeka nielen z pohľadu jeho práce, ale predovšetkým jeho svedectvo hlbokého, veriaceho človeka...Utorok 19. júla 2022:

- 10:00 A teraz čo? (Turínske plátno - zázračný obraz alebo podvrh? 1.časť)

Turínske plátno - u jedných vzbudzuje obdiv, u druhých pochybnosť. Pre jedných je to zázračný obraz, pre iných zasa stredoveký podvrh. Aký odkaz v sebe ukrýva?

- 17:00 India – kráčame vpred

Dokument rozpráva o histórii i súčasnosti kresťanov žijúcich v exotickom prostredí jedného zo štátov Indie. Sústreďuje sa na niektoré aspekty ich života, ktoré predstavujú závažné problémy, ale ponúka aj nádej a motiváciu do budúcnosti.

- 21:30 Viera do vrecka (Sú duchovné cvičenia aj pre mňa?)

Čo znamená duchovne sa cvičiť? Je preto nutné vycestovať mimo domov? Dá sa ísť na duchovné cvičenia aj s deťmi? O tejto téme sme sa porozprávali s ignaciánskym duchovným sprievodcom Jakubom Garčárom, manželmi Mrázkovcami a saleziánom Jozefom Lančaričom, kazateľom duchovných cvičení.Streda 20. júla 2022:

- 9:30 Moja misia - magazín

Dvaja kňazi každoročne navštevujú Afriku spolu so skupinkou farníkov. Okrem finančnej podpory na rôzne projekty prináša kufre plné darov, pomôcok a iného potrebného materiálu. Tento rok navštívili Tanzániu, kde spolu s miestnymi otvorili niekoľko studní, ktoré postavili vďaka podpore farností zo Slovenska. O krátkodobých misijných výjazdoch v relácii Moja misia magazín porozpráva otec Benjamín Kosnáč.

- 16:05 Teplička nad Váhom, obec Žofie Bosniakovej

Prvým písomným údajom je listina Bela IV. z roku 1267. K najvýznamnejším postavám histórie Tepličky nad Váhom patrí manželka palatína Františka Veseléniho - Žofia Bosniaková. Na jej podnet bol v Tepličke založený útulok pre chudobných.

- 16:35 Zambijský Bambo

V súčasnej dobe je v Zambii asi trikrát menej kňazov než u nás. Pritom jednotlivé farnosti zahŕňajú desiatky kostolov a kaplniek a sú v porovnaní s európskymi niekedy až 10x väčšie. Práve tam, kde je potreba kňazov najväčšia, chýbajú peniaze na ich vzdelávanie. Počet povolaní v Zambii stále rastie, avšak z nedostatku finančných prostriedkov je možné zvyčajne prijať len 1 z 10 záujemcov.Štvrtok 21. júla 2022:

- 10:15 Peter medzi nami (Návrat k normálnosti, ale v duchu Božieho kráľovstva)

Svet sa potrebuje dostať nielen z pandémie, ale aj z nespravodlivých ekonomických modelov, pričom potrebuje hľadieť na Krista, zdôraznil pápež František v záverečnej deviatej katechéze cyklu o uzdravovaní sveta.

- 16:05 Svetoznámi slovenskí vedci (Rande s Jankom)

Českí odborníci komentujú text Istanbulského dohovoru, ktorého deklarovaným prínosom má byť boj proti násiliu na ženách. Dohovor však nenápadne v dôvodovej správe násilným spôsobom presadzuje genderovú ideológiu.

- 16:35 Život v Turkane

Krátky dokument o projektoch eRka. Turkana je polopúštna oblasť na severozápade Kene. Rozvoj do zabudnutého regiónu prichádza len veľmi pomaly.Piatok 22. júla 2022:

- 16:05 Križovatka v Příchovicích

Dokumentárny film o InterDiecéznom centre života mládeže v Příchovicích.

- 20:00 Nová kvalita života (Pane, nauč nás modliť sa)

Lectio divina – meditatívne čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou.

- 20:30 Niečo naviac

Príbeh autenticky odkrýva život mladej herečky, ktorá má o jeden chromozóm (na)viac. Bez patetických fráz a bez zjednodušovania vykresľuje osobný príbeh Dorotky a jej rodiny a pomáha pochopiť, že ľudia ako ona dokážu byť pre nás prínosom.Sobota 23. júla 2022:

- 17:05 LUXáreň

Priestor pre vaše otázky a naše odpovede.

- 20:30 Matka Cabrini

Dokumentárny film o živote a misijnom pôsobení sv. Františky Cabrini – Matke vysťahovalcov. Táto rehoľná sestra mala výnimočne hlbokú úctu k Božskému Srdcu Ježišovmu.Relácie pre deti:Nedeľa 24. júla 2022:

- 8:25 Klbko - Svätá omša (Obrad pokoja)

Čo sa stane, ak sa Klbko nazlostí na Katku? A čo sa stane, keď chce Katka pusu na líce? Našťastie majú kamaráta otca Mariána, ktorý im poradí, a rozmotá túto zamotanú situáciu.

- 18:20 TV LUX deťom (Klbko – Svätá omša: Obrad pokoja)

Vysielanie pre najmenších - rozprávky, kresťanské pesničky, modlitbičky a iné hodnotné videá.Zdroj: TV LUX

-----------------------------------------Rádio LUMEN Pondelok 18. júla 2022:

- 11:10 Zaostrené; Téma: Bývalí politici Marek Maďarič a Pavol Abrhan budú v relácii hodnotiť posledných šesť mesiacov na slovenskej politickej scéne.

- 20:00 Študentské šapitó; Téma:  Pozvánka na 7.ročník festivalu pre rodiny CHRISTILAND FEST

- 21:30 Počúvaj srdcom; Téma: Laco Javorský repertoárom piesní z tvorby americkej kresťanskej sk. BURLAP TO CASHMEREUtorok 19. júla 2022:

- 11:10 Občan; Téma: Ako môže pomôcť dobré poistenie pri letných úrazoch? Novinky z finančnej oblasti s hosťom Marekom Juricom, finančným sprostredkovateľom.

- 20:00 Duchovný obzor; Téma: Posolstvo pápeža Františka starým rodičom. Hosť: prof. František Trstenský, farár a dekan v KežmarkuStreda 20. júla 2022:

- 11:10 Rozhovor týždňa; Téma: Osobnosť Rudolfa Bošnáka, kňaza Nitrianskej diecézy, ktorý bol za socializmu odsúdený na 12 rokov väzenia a vo väzení strávil 10 rokov. Po páde komunizmu bol prvým rektorom kňazského seminára v Nitre. Hosť: nitriansky biskup Mons. Viliam Judák

- 20:00 Lupa; Téma: Univerzitné pastoračné centrum Pavla Straussa v Nitre

- 21:00 Fujarôčka moja; Téma: Mária Trstenská zaostrí na tradičný ľudový odev v srbskej Vojvodine v ARADÁČI, očami Ivana Bagľaša a Miriam GažovejŠtvrtok 21. júla 2022:

- 11:10 S ružencom na perách; modlitba s poslucháčmi RL  

- 20:00 História a my; Téma: Historický vývin náuky o Svätej Trojici. ;Hosť: Ján Krupa, náboženský redaktor Rádia LUMENPiatok 22. júla 2022:

- 16:30 Pútnický víkend; Téma: Pútnici môžu počas leta navštíviť Kaplnku Márie Magdalény pri Zochovej chate. Zistili sme, ako duchovne zrelaxovať na skok od Bratislavy.

- 20:00 ÚV hovor; Téma: Láska k prírode prepojená s kuchyńou a voňavými bylinkami. Hosť: Diana MozolákováSobota 23. júla 2022:

- 9:30 Viera do vrecka; Téma: Pútnické miesta na Slovensku - 2. časť

- 15:15 Literárna kaviareň; Téma: Veci, ktoré sa dejú v Poľsku: Nepublikovaný príhovor Jána Pavla II.

- 20:15 Od ucha k duchu; Téma: Mesiac s pápežom FrantiškomNedeľa 24. júla 2022:

- 8:30 Kláštory a rehoľný život; Téma: Splnenie detského sna – svedectvo klauzúrnej sestry Márie Zdenky

- 13:00 Rozhlasová hra; Hlboko v srdci (20.7. - sv. Margaréta)

- 14:00 Vitaj doma rodina; Téma: Návrat po materskej do práce. Hostia z organizácie LEAN IN

- 15:30 Svetlo nádeje; Téma: Hovorme jazykom chorých (validácia ako spôsob komunikácie s ľuďmi s demenciou)

- 20:30 Karmel; Téma: Tajomstvá uličky Šurda - pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry

- 22:30 Pohoda s klasikou; Téma: Lahodnou orchestrálnou hudbou z tvorby európskych skladateľov. Beethoven, Debussy, Rubinstein, Chopin, Schubert, Schumann v romantizujúcich súvislostiachZdroj: Rádio LUMEN / Monika Strečková

-----------------------------------------Rádio MáriaPondelok 18. júla 2022:

– 07:00, 17:15 – Novéna k sv. Anne – 2. deň

– 14:00 – Hudobné pozdravy – možnosť zablahoželať alebo pozdraviť vašich blízkych a priateľov v živom vysielaní, volajte 02/32 11 72 70, SMS 0901 909 919

– 15:30 – Tekvica - Ako ju (ne)tradične využiť nielen v kuchyni?  Vedie: Viera Mikulová a Daniela Pauhofová, relácia: Sezónny receptár

– 20:00 – Gréckokatolícka ikona, 1. časť, vedie: o. Rastislav Čížik, gréckokatolícky kňaz, relácia: Zamyslenie bratov gréckokatolíkov, repríza

– 20:45 – Byzantská štvrťhodinka – hudobná relácia plná gréckokatolíckych piesníUtorok 19. júla 2022:

– 07:00, 17:15 – Novéna k sv. Anne – 3. deň

– 16:00 – Legendy a historické skutočnosti o ikone Presvätej Bohorodičky z Klokočova, hosť: ThLic. Juraj Gajdoš, PhD., katolícky kňaz, vedie: Monika Martinkovičová, relácia: Klenoty našich predkov

– 20:00 – Slovo ĎAKUJEM mení svet, hostia: mladí z OZ Ďakujem – „Palikerav“, vedie: Juraj Zlocha, relácia: Hlas rómskej dušeStreda 20. júla 2022:

– 07:00, 17:15 – Novéna k sv. Anne – 4. deň

– 11:00 – Svätá omša za živých a zosnulých členov Rodiny Rádia Mária

– 14:00 – Život v reholi augustiniánov, hosť: P. Jozef Jurdák, OSA, vedie: Eva Zitawa, relácia: Radosť z viery

– 15:30 – Svedectvo karatistky, prerozprával: František Bašo

– 16:00 – Putujeme za sv. Filoménou, hosť: vsdp. Ľuboslav Hromják, vedie: Eva Zitawa, relácia: Radosť z viery

– 17:30 – Premodlime Slovensko s členmi Mariánskeho kňazského hnutia - večeradloŠtvrtok 21. júla 2022:

– 07:00, 17:15 – Novéna k sv. Anne – 5. deň

– 14:00 – Spiritualita sv. Terezky z Lisieux, 61. časť, vedie: P. Jozef Branko Tupý, relácia: Horčičné zrnko

– 20:00 – Linka duchovnej pomoci - modlitby a príhovory o. Martina za úmysly poslucháčov, volajte 02/ 32 11 72 70, píšte SMS na 0901 909 919Piatok 22. júla 2022:

– 07:00, 17:15 – Novéna k sv. Anne – 6. deň

– 16:00 – Svätá Brigita a jej zverené prisľúbenia, hosť: Zuzana Mária Švecová, relácia: Radosť z viery, repríza

– 18:00 – Svätá omša z Kostola Ducha Svätého v Hlohovci + úcta k sv. Šarbelovi

– 20:00 – Vstaň a poď, hosť: Petr Novák - zakladateľ zariadenia Nová šance, ktoré pomáha bývalým väzňom začleniť sa do bežného života, vedie: Monika Martinkovičová, relácia: Radosť z viery, reprízaSobota 23. júla 2022:

– 07:00, 17:15 – Novéna k sv. Anne – 7. deň

– 08:00 – Svätá omša z Farského kostola Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave

– 09:00 – Večeradlo s členmi Mariánskeho kňazského hnutia

– 15:30 , 22:45 – Audio divina – pôstne zamyslenie sestier saleziánok nad nedeľným evanjeliomNedeľa 24. júla 2022:

– 06:05, 10:30, 15:15,  – Posolstvo pápeža Františka k Svetovému dňu seniorov a starých rodičov

– 07:00, 17:15 – Novéna k sv. Anne – 8. deň

– 09:30 – Svätá omša z Farského kostola Kráľovnej Rodiny v Bratislave

– 11:00 – CoolTime, hostia: Mons. Jozef Haľko, pomocný bratislavský biskup, Laura Ocilková, Jozef Mikloško ml., téma: Svätý Jozef – vzor mladých, 2. diel, repríza

– 20:00 – Like pre organ, vedie: Marta GáborováZdroj: Rádio Mária Daniela Pauhofová

-----------------------------------------Poznámka: Údaje sú aktualizované po ich dodaní. Zmena programu je vyhradená.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022