Do konca júla sa dá uchádzať o peniaze na podporu ukrajinských utečencov

TK KBS, kbs, ml; pz | 14. 07. 2022 12:15Bratislava 14. júla (TK KBS) Ekonomická rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) vyhlasuje výzvu na podávanie projektov na podporu ukrajinských utečencov žijúcich na Slovensku. Ide o podporu charitatívnych projektov (projekty orientované na priamu podporu jednotlivých utečencov a ich rodín – ubytovanie, strava, ostatné tovary dennej spotreby) a projekty súvisiace s ich začlenením do spoločnosti (napríklad výučba slovenského jazyka, podpora vzdelávania detí na školách a pod.).Zapojiť sa do výzvy môžu organizácie na Slovensku, registrované v zmysle zákona 308/1991. Úspešní uchádzači budú podporení z kostolnej zbierky na podporu ukrajinským utečencom. Maximálna výška podpory na projekt je 50 000 eur. Žiadosť o príspevok je nutné predložiť na predpísanom formulári do 31. júla 2022 v elektronickej forme na e-mailovú adresu: eo@kbs.sk, a zároveň písomne na adresu: Ekonomické oddelenie, Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P.O.Box 113, 814 99 Bratislava.Výzva a formulár žiadostiÚspešné projekty budú zverejnené na stránkach Tlačovej kancelárie KBS (www.tkkbs.sk).
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023