V Hlohovci sa konal celoslovenský Zlet Združenia mariánskej mládeže

TK KBS, lfr, ml; pz | 14. 07. 2022 09:44Hlohovec 14. júla (TK KBS) Vyše 150 mladých sa počas uplynulého víkendu stretlo v Hlohovci sa celoslovenskom stretnutí Združenia mariánskej mládeže zvanej Zlet 2022. Hlavnou témou tohto ročníku bolo slovom POSLÚŽim. Vychádza to najmä z hlavného poslania Združenia mariánskej mládeže, ktorým je služba blížnym v duchu vincentínskej charizmy, nakoľko sa mládeži venujú najmä rehoľné spoločenstvá bratov vincentínov a sestričiek Dcér kresťanskej lásky.Zlet začal v piatok svätou omšou, ktorú celebroval generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Mons. Peter Šimko. Po nej bola prednáška pátra Pavla Nogu CM o Jankovi Havlíkovi, ktorý obetoval svoj vlastný život z lásky k Bohu, keď bol kvôli svojej viere väznený a odsúdený na prácu v uránových baniach, čo sa podpísalo na jeho zdraví. Je príkladom aj pre dnešnú mládež v pevnej viere a oddanosti Bohu.V sobotu svätú omšu odslúžili novokňazi z radov vincentínov páter Patrik Boržecký CM a p. Peter Majerčík CM. Mladí absolvovali mnohé prednášky, ako napríklad prednáška Ľuboša Laškotyho o vzťahoch a čistote v živote mladého človeka, spájali sa na modlitbe a na hrách či rozhovoroch, aby sa vzájomne lepšie spoznali.„Veľká vďaka patrí aj hlohovskému Gymnáziu Ivana Kupca, ktoré poskytlo svoje priestory na ubytovanie mladých,“ uviedla Lucia Froncová.Zlet vyvrcholil nedeľnou svätou omšou vo františkánskom kostole, ktorú celebroval národný direktor ZMM páter Ondrej Skočík CM. Počas nej boli do Združenia mariánskej mládeže prijatí noví čakatelia a členovia z celého Slovenska, ktorí dostali zázračnú medailu na bielej či modrej stuhe podľa stupňa prijatia.Páter Skočík ich povzbudil, aby aj v tejto neľahkej dobe ostali verní Bohu podľa príkladu Panny Márie, ktorá bola vždy ochotná poslúžiť a počúvať Božie slovo, ktoré následne uskutočňovala vo svojom živote. Hudobný doprovod počas celého víkendu zabezpečovala mládežnícka kapela jUnity z Hlohovca.Združenie mariánskej mládeže tvorí 1141 členov v rámci 59 spoločenstiev po celom Slovensku. Je to jediné spoločenstvo, ktoré si žiadala samotná Panna Mária pri zjavení sv. Kataríne Labouré. Mariánska mládež je pod dohľadom animátorov, zasvätených osôb a kňazov formovaná k službe v spoločenstve, vo farnosti a v službe chudobným a slabým podľa príkladu Panny Márie a sv. Vincenta de Paul.TK KBS informovala Lucia Froncová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024