Vydali nový zborník o 20 rokoch misijných diel v Košickej arcidiecéze

TK KBS, sko, ml; pz | 13. 07. 2022 15:33Košice 13. júla (TK KBS) Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy v spolupráci s Košickou arcidiecézou a s Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Teologickou fakultou v Košiciach vydali zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala 1. februára 2022 s názvom Dvadsať rokov Pápežských misijných diel v Košickej arcidiecéze 2002 – 2022 v pandemickom režime online.Kosice, zbornik, misijne diela, titulkaÚčastníkov konferencie pozdravil v úvode Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita. „Veľmi sa teším z toho, že Pápežské misijné diela v Košickej arcidiecéze požehnane pôsobia a pracujú už 20 rokov. Som vďačný môjmu predchodcovi, arcibiskupovi Mons. Alojzovi Tkáčovi za založenie košickej pobočky PMD a za jeho živý záujem o misie. Diecézny riaditeľ Štefan Kondis už celé dve desaťročia neúnavne pracuje v rámci našej arcidiecézy na osvete misijného úsilia a zhromažďuje prostriedky na podporu katolíckych misijných staníc vo svete, za čo mu vyjadrujem uznanie i úprimné poďakovanie,“ uviedol vtedy arcibiskup Bober. Na konferencii vystúpilo niekoľko prednášateľov. Prvým bol prof. Štefan Lenčiš, ktorý vo svojich dvoch príspevkoch poukázal na činnosť Pápežských misijných diel na území Košickej diecézy v prvej polovici 20. storočia a ich činnosť na Slovensku. Diecézny riaditeľ PMD v Košickej arcidiecéze Bc. Štefan Kondis vo svojich príspevkoch predstavil ich samotný vznik a jednotlivé projekty, ktoré prebiehajú aj v súčasnosti. Mons. Gabriel Ragan priblížil svojim príspevkom, aké kritéria by mala spĺňať príprava bohoslužby pri slávení misijnej nedele. Svoj postoj a spomienky k misiám vyjadril emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč formou rozhovoru, ktorý s ním nahral redaktor Rádia LUMEN Martin Ďurčo.V tomto roku, 22. mája, sa uskutočnilo blahorečenie Paulíny Jaricotovej, zakladateľky Diela šírenia viery a Živého ruženca. Ide o 200. výročie jeho vzniku, ako aj 100. výročie jeho povýšenia na „pápežské“, spolu s Misijným dielom detí a Dielom sv. Petra apoštola. Neskôr sa k nim pripojila, opäť uznaná Piom XII., Pápežská misijná únia, ktorá si pripomína 150. výročie narodenia svojho zakladateľa, bl. Paola Mannu. Tieto výročia sa začleňujú do osláv 400. výročia založenia Kongregácie De Propaganda Fide, v súčasnosti nazývanej Kongregácia pre evanjelizáciu národov. Práve v tomto čase upravil pápež František aj organizáciu tejto inštitúcie novou apoštolskou konštitúciou o Rímskej kúrii, ktorá vstúpi do platnosti na Turíce, 5. júna 2022.  TK KBS informoval Štefan Kondis
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024