Cyrilo-metodská zbierka v Nitre na Hospic u Bernadetky vyniesla 3 526 EUR

TK KBS, tu, ml; pz | 13. 07. 2022 15:05Nitra 13. júla (TK KBS) Počas národnej púte k sv. Cyrilovi a Metodovi 5. júla 2022 v Nitre mali cyrilo-metodskí pútnici možnosť počas slávnostnej svätej omše na Svätoplukovom námestí  rámci zbierky prispieť na podporu Hospicu – domu pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre.Vďaka ich šľachetnosti a veľkým srdciam sa vyzbieralo 3.526 EUR, ktoré boli v plnej výške poskytnuté Hospicu. Budú použité výlučne na zabezpečenie paliatívnej starostlivosti o pacientov v terminálnych štádiách ochorenia, aby ich mohli dôstojne, v pokoji a bez bolestí, či ťažkostí znášať až do odchodu do večnosti.„Všetkým cyrilo-metodským pútnikom vyslovujeme ešte raz úprimné Pán Boh odmeň,“ píše Nitrianske biskupstvo.TK KBS informoval Tibor Ujlacký 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024