Z daru z USA pre odídencov podporia 15 farností arcidiecézy a seminár

TK KBS, ke, ml; pz | 13. 07. 2022 10:21Košice 13. júla (TK KBS) Americká diecéza Richmond darovala 40 tisíc eur na pomoc odídencom z Ukrajiny. Využijú ich na pomoc v 15 farnostiach Košickej arcidiecézy a v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského, kde je už štvrtý mesiac ubytovaných 29 matiek s deťmi.Košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober poďakoval diecéznemu biskupovi Barry C. Knestoutovi za štedrosť a podporu veriacich z diecézy Richmond. Vďačnosť vyjadril aj rodákovi z Košickej arcidiecézy Štefanovi Migačovi, ktorý pôsobí vo Farnosti Sv. Patrika (Lexington).Relatívne malá katolícka populácia v Richmondskej diecéze sa rozprestiera na území, ktoré zostalo obrovské, aj keď sa jeho hranice niekoľkokrát zmenili (1850, 1868, 1974). Virgínia bola dlho misijným poľom, až do oficiálneho zákazu katolicizmu (1607 – 1786). Dokonca aj po nastolení náboženskej slobody v spoločenstve mnohí katolíci naďalej čelili bigotnosti a podozrievavosti. Postupne si získali spoločenskú akceptáciu prispôsobením svojho náboženstva protestantskému prostrediu; odborným napredovaním, pomáhalo mu katolícke vzdelanie; bojovaním vo vojnách svojej krajiny; a vykonávaním charitatívnych prác. Diecéza je však stále misijnou krajinou, keďže katolíci sú teraz tiež menšinou, ktorá žije v sekulárnej kultúre s obmedzenou náboženskou praxou. Trinásť biskupov viedlo cirkev v Richmonde počas jej dvesto ročnej histórie. Diecéza dnes zahŕňa 200 000 katolíkov (ktorí tvoria päť percent z celkového počtu obyvateľov), 191 kňazov, 161 diakonov, 139 farností a 30 škôl. Biskup Barry C. Knestout bol menovaný pápežom Františkom a úradu sa ujal 12. januára 2018 v Katedrále Najsvätejšieho Srdca v Richmonde.Biskup Knestout je predsedom biskupov regiónu IV Konferencie katolíckych biskupov USA (USCCB). V súčasnosti pôsobí ako člen podvýboru pre cirkev v Afrike a je jedným z ôsmich biskupov, ktorí tvoria podvýbor pre afroamerické záležitosti. Je biskupským styčným členom na konferencii Diecézneho fiškálneho manažmentu (DFMC) a pôsobí v biskupskom poradnom výbore pre vedenie okrúhleho stola, čo je organizácia zložená z laických, vysvätených a náboženských vodcov v rámci katolíckej komunity, ktorí pracujú na zvyšovaní najlepších postupov v oblasti riadenia a vedenia v cirkvi USA.Biskup Knestout je členom štvrtého stupňa Kolumbových rytierov, členom Maltézskeho rádu a Rytierského  rádu Svätého Hrobu v Jeruzaleme.Zdroje: ke-arcidieceza.sk / richmonddiocese.org
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023