František k dialógu s letničiarmi: Pomáhajte zakúšať premieňajúcu moc Božej lásky

TK KBS, RV cz, rp; pz | 12. 07. 2022 16:59Vatikán  12. júla (TK KBS) V posolstve členom Komisie pre katolicko-pentekostálny dialóg pápež ďakuje za ich prácu v uplynulých 50 rokoch, ktorá sa vyznačovala dialógom, reflexiou a priateľskými väzbami. Komisia sa zišla v Ríme na plenárnom zasadnutí pri Dikastériu pre podporu jednoty kresťanov.„Dúfam,“ píše pápež, „že toto významné výročie posilní tieto putá a obnoví vašu horlivosť v hlásaní radosti evanjelia v cirkevnom spoločenstve a v celej spoločnosti ako misionári-učeníci.“ Nasledovanie tejto cesty a „svedectvo o modlitbe Pána, aby všetci boli jedno“ pomôže našim bratom a sestrám „zakúsiť vo svojich srdciach a životoch premieňajúcu moc Božej lásky, milosrdenstva a milosti“.Neustály dialógPápežovo posolstvo bolo zverejnené na internetových stránkach Dikastéria pre podporu jednoty kresťanov. Posolstvo pripomína, že dialóg medzi oboma stranami sa začal v roku 1972 s cieľom podporiť vzájomné porozumenie a prekonať predsudky medzi katolíkmi a letničiarmi. Až do roku 1996 to bol jediný medzinárodný teologický dialóg, ktorý viedli zástupcovia letničnej cirkvi s iným kresťanským spoločenstvom. Jedným z priekopníkov dialógu bol pastor David du Plessis, ktorý sa zúčastnil na treťom zasadnutí Druhého vatikánskeho koncilu ako hosť vtedajšieho Sekretariátu pre jednotu kresťanov. Doposiaľ bolo spoločne zverejnených šesť správ na rôzne témy. Témou súčasnej fáze dialógu je „Lex orandi, lex credendi“.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023