V Domaniži bude opäť Púť k Panne Márii Karmelskej

TK KBS, dcza; pz | 08. 07. 2022 15:21Domaniža 8. júla (TK KBS)  Vo farnosti Domaniža sa v dňoch 15.-17. júla uskutoční tradičná Púť k Panne Márii Karmelskej. ProgramPiatok 15. júla 2022

15:00 – 17:30 – farské hravé aktívne popoludnie pre deti

18:00 – svätá omša – celebruje Ľubomír Majtán, farár v domanižiSobota 16. júla 2022

17:00 – mariánske večeradlo, začiatok vysluhovania sviatosti zmierenia

8:00 – svätá omša, celebrujú pátri z rehole bosých karmelitánov

19:30 – prijatie pútnikov do škapuliara

21:00 – krížová cesta

22:00 – mládežnícka svätá omša, celebruje vdp. Štefan Lašo, novokňaz žilinskej diecézy

24:00 – posvätné čítanie, žalmyNedeľa 17. júla 2022

0:20 – vystavenie oltárnej sviatosti k celonočnej poklone

8:00 – modlitba posvätného ruženca, začiatok vysluhovania sviatosti zmierenia

8:30 - svätá omša – celebruje vdp. Michal Melišík, univerzitný kaplán UPC Žilina

9:45 – modlitba posvätné horuženca

10:30 – slávnostná svätá omša, celebruje Mons. Peter Beňo, pomocný biskup nitrianskej diecézy.

Po slávnostnej svätej omši budú mať pútnici možnosť prijať škapuliar z rúk kňaza a zapísať sa do knihy bratstva sv. škapuliara.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023