Nedeľa mora 10. júla bude prejavom úcty k náročnej práci námorníkov

TK KBS, RV mh;pz | 07. 07. 2022 21:54Vatikán 7. júla (TK KBS) Každoročne v druhú júlovú nedeľu slávi Cirkev „Nedeľu mora“ - deň modlitieb za námorníkov, rybárov a ich rodiny. Tohto roku sa slávi 10. júla a posolstvo na pripomenutie „dôležitej práce viac ako milióna námorníkov“ po celom svete napísal prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinál Michael Czerny.V dnes vydanom posolstve kard. Czerny oslovuje  osobitne námorných kaplánov, dobrovoľníkov a priaznivcov tzv. Apoštolátu mora Stella Maris, čo je celosvetová sieť katolíckej duchovnej služby v námornej oblasti. Ako čítame v texte, tisíce lodí na mori „sú neviditeľné, ale sú tu“:„Rovnako neviditeľní sú aj námorníci, ktorí tam pracujú a ktorí nielenže hýbu svetovým hospodárstvom, ale priamo ovplyvňujú každodenný život každého z nás. (...) Aby sme pochopili, akí sú nevyhnutní, stačí si spomenúť na to, čo máme v našich domovoch a na pracoviskách, ako aj na jedlo na našich stoloch. (...) Je čas povedať: Ďakujeme!“Kardinál Czerny pripomenul aj súčasný náročnejší čas pre námorníkov z dôvodu pandémie ale i prebiehajúcej vojny na Ukrajine:„V dôsledku vojny na Ukrajine musia teraz lode čeliť náročnej úlohe preplávať cez míny v Čiernom a Azovskom mori. Počas tejto nespravodlivej a nemorálnej vojny sa potopilo mnoho lodí a prišlo o život mnoho ľudí.V dôsledku celosvetovej pandémie uviazlo na palube viac ako 400 000 námorníkov, ktorí po skončení zmluvy nemohli opustiť loď a vrátiť sa domov k rodinám. Naopak pokračovali v práci deň za dňom so stupňujúcou sa námahou. Posádky, ktoré ich mali nahradiť, sa nemohli pripojiť k lodiam, čo pre niektorých znamenalo finančnú pohromu, pretože neboli schopní postarať sa o každodenné potreby svojich rodín. V každom prípade námorníci nemajú na výber.“V posolstve prefekt upozorňuje aj na vykorisťovanie námorníkov, keď píše:„Spoločnosti získavajú zisky, zatiaľ čo námorníci a ich rodiny na to doplácajú. Nie je prekvapujúce, že zmluvy, ktorých trvanie bolo násilne predĺžené, spôsobujú fyzické a psychické vyčerpanie, ktoré môže viesť k ľudským chybám s nebezpečnými následkami. (...) Majú rovnaké potreby ako všetci ostatní, len s tým rozdielom, že sú „neviditeľní“, a preto ich ľahko prehliadame.“Nesmieme ich však ignorovať, dodáva kard. Czerny a pripomína, že bezpečnosť, ochranu a práva pracovníkom na mori zaisťuje Dohovor o pracovných normách v námornej doprave (MLC) z roku 2006. Výsledky dosiahnuté od jeho vstupu do platnosti v roku 2013 však boli v značnej miere ohrozené.V súvislosti s právami námorníkov, s ich diskrimináciou a nespravodlivosťou  posolstvo uvádza aj prekážky voľného pohybu, na ktoré námorníci počas pandémie narážali napriek tomu, že boli zaočkovaní. „Pandémia sa nesmie používať ako zámienka na to, aby sa posádke zakázal vstup na breh,“ zdôrazňuje kard. Czerny v posolstve a  spolu s  kaplánmi a dobrovoľníkmi Stella Maris naliehavo vyzýva vlády a lodné spoločnosti sveta zabezpečiť posádkam ich právo vystúpiť na breh.Posolstvo k Nedeli mora 2022 prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj uzatvára slovami vďaky a žičenia:„Dnes, v túto nedeľu mora, vyjadrime vďaku námorníkom za ich ťažkú prácu. Modlime sa, aby zostali pevní zoči-voči životným ťažkostiam a výzvam. Zverujeme Panne Márii, Hviezde morskej, oddanosť a obetavosť kaplánov a dobrovoľníkov, ktorí slúžia na celom svete.“Dodajme, že slávenie Nedele mora vzniklo v Anglicku v roku 1975, keď katolíci spolu s ďalšími kresťanskými denomináciami, podieľajúcimi sa na prijímaní námorníkov v rôznych prístavoch po celom svete, považovali za správne ustanoviť deň, ktorý by širokej verejnosti priblížil prácu týchto ľudí. Túto pripomienku podporuje i pápež František v danú nedeľu pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána, a počas pandémie v júni 2020 povzbudil pracovníkov na mori aj osobitným videoposolstvom.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023