Žilinská diecéza predstavila verejnosti výsledky synodálneho procesu

TK KBS, zp;pz | 07. 07. 2022 08:49Žilina 7. júla (TK KBS) Žilinská diecéza predstavila verejnosti v pondelok 4. júla výslednú syntézu zostavenú zo synodálnych  konzultácií vo farnostiach a spoločenstvách. Desaťstranový dokument prezentovala Miriam Janegová a Peter Holbička, koordinátori synodálneho procesu v Žilinskej diecéze. Hovorili o jednotlivých fázach, spôsobe zhromažďovania názorov a ich vyhodnocovaní prostredníctvom SWOT analýzy.

Výsledná syntéza obsahuje 4 kapitoly: Spoločné kráčanie ako cesta komunikácie, Formácia a vzdelávanie: sprevádzať a vťahovať do spoločenstva, Cirkev a farnosti: vytvárať priestor na participáciu a prijatie, Evanjelizácia a učeníctvo ako priorita (podkapitoly: Misia svedectvom života, Slávenie ako vyjadrenie viery celého spoločenstva). 

Diecézny biskup Mons. Tomáš Galis počas prezentácie povedal: „Mám veľkú radosť, že na Slovensku a v Žilinskej diecéze dokážeme vnímať, čo Boží Duch chce hovoriť Cirkvi (porov. Zjv 3,13.22). Skúsenosť spoločenstva a participácie nám ukázala cestu obnovy, v rámci ktorej sme sa učili navzájom sa počúvať a spoločne hľadať riešenia v prospech celého Božieho ľudu. Chceme kráčať v línii s pápežom Františkom a komunikovať s perifériou, ujasňovať si našu misiu a podľa toho definovať víziu života v našej diecéze. A to chce zmenu – zmenu mentálnu, duchovnú aj pastoračnú – každého jedného z nás. Svätý Otec svoj príhovor na začiatku prípravných procesov synody nazval „Za Cirkev synodálnu, počúvajúcu a blízku“. To je vízia života Cirkvi v 21.storočí, ku ktorej sme aj my pozvaní.“ 

Syntézy z diecéz majú byť poslané na KBS do 15. júla 2022, kde ich spracujú a pošlú na kontinentálnu fázu. TK KBS informoval Zdeno Pupík
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024