Púť na Mariánsku horu v Levoči: Vytvorme v rodinách priestor pre Boha

TK KBS, jl; pz | 04. 07. 2022 10:55Levoča 4. júla (TK KBS) Desaťtisíce veriacich pochopili aj prijali uskutočnenie tohtoročnej levočskej púte ako dar i príležitosť. Predchádzajúce dva ročníky nanajvýš neblaho poznačila pandémia. Hneď od začiatku tradičného pútnického týždňa v nedeľu 26. júna bol očividný duchovný hlad veriacich túžiacich po stretnutí s Pannou Máriou.Hlavnou odpustovou slávnostnou pontifikálnou svätou omšou v nedeľu 3. júla vyvrcholilo stretnutie rodín Spišskej diecézy aj slávenie storočnice konsekrácie Baziliky Navštívenia Panny Márie na levočskej Hore. Boží sluha, spišský diecézny biskup Ján Vojtaššák krátko po svojom vymenovaní vycítil, ako veľmi v súvekej rozkolísanej povojnovej dobe potrebuje Spiš a jeho ľud miesto, kde môže vzdávať úctu nebeskej Matke a putovať k nej. Preto 2. júla 1922 slávnostne posvätil v poradí štvrtý kostol (dnešnú baziliku) na Mariánskej hore.„Bratia a sestry, milí manželia, vo vás, vo vašom živote, vo vašej rodine by sme mali stretnúť Boha. Nepýtam sa, či ho stretneme vo vašich rodinách, skôr by som chcel pripomenúť, ako možno v rodine pripraviť priestor, atmosféru, aby tam Boh mohol byť skutočne prítomný a aby ho tam bolo možné stretnúť,“ uviedol vo svojej homílii otváracej odpustovej svätej omše farár, dekan a rektor levočských bazilík Peter Majcher. Láska v rodine – povolanie i cesta k svätosti rezonovala prakticky v každej svätej omši a pobožnosti na tohtoročnej levočskej púti. Košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober v kázni záverečnej slávnostnej svätej omše spojenej s obnovou manželských sľubov charakterizoval najzávažnejšie príčiny ohrozenia súčasných rodín, ale zároveň povzbudil pútnické zhromaždenie: „V kumulácii strachu je najväčšou istotou Boh. Pri všetkých starostiach o materiálne zabezpečenie nestrácajme vieru. Ježiš Kristus nás chce ťahať hore, odpútať nás od prízemnosti.“Organizátori púte umožnili od nedeľ 26. júna do prvopiatkového 1. júla neobmedzený prístup do levočskej mariánskej svätyne aj osobnými autami. Túto možnosť využilo počas šiestich odpustových dní zhruba stotisíc pútnikov. V sobotu i v nedeľu účasť presiahla stopäťdesiat tisíc účastníkov, čo v celkovom sumári vydalo číslo štyristotisíc osôb. Počas víkendu navštívilo Mariánsku horu prekvapujúco veľa rodín s maličkými deťmi. Atmosféra púte bola tohto roku slávnostná, hlboko preduchovnelá, premodlená a dobroprajná. Nevyskytli sa žiadne mimoriadne udalosti, všetky bohoslužby a duchovné podujatia mali vzácne plynulý, pokojný priebeh umocnený velebnosťou časopriestoru levočského pútnického miesta patriaceho do združenia dvadsiatich najväčších európskych mariánskych svätýň.TK KBS informoval Jozef Lapšanský
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024