Predseda Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo ďakuje učiteľom škôl

TK KBS, bbo, ml; pz | 30. 06. 2022 13:26Bratislava/Košice 30. júna (TK KBS) Na konci školského roka prinášame poďakovanie košického arcibiskupa metropolitu Mons. Bernarda Bobera, ktorý je zároveň predsedom Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo. „Prajem všetkým pokojne prežité prázdniny a šťastný návrat do škôl na začiatku nového školského roka,“ píše v liste, ktorý prinášame.-Pri príležitosti ukončenia školského roka 2021/2022 chcem sa poďakovať všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom katolíckych škôl a školských zariadení na Slovensku. Vážim si ich úsilie vychovať z detí a žiakov kresťansky orientovaných dobrých a vzdelaných ľudí.Počas celého školského roka vychovávali mladých ľudí, ktorí budú po celý život ich kresťanské hodnoty nosiť v sebe. Snažili sa urobiť všetko, čo je v ich silách, aby sa katolícka škola stala miestom, kde deti a žiaci získajú nielen kvalitné vzdelanie, ale aj výchovu založenú na prirodzenom zákone, náboženskej slobode a úcte ku kresťanským hodnotám.Prijmite za to úprimnú vďaku a modlitby za vás, aby náš spoločný Učiteľ - Ježiš Kristus, stále vás posilňoval svojím Duchom.Poďakovanie patrí aj vedeniu Ministerstva školstva. vedy, výskumu a športu SR, najmä pánu ministrovi Branislavovi Gröhligovi, za jeho pomoc pri vytváraní rovnakých podmienok pre činnosť, rozvoj a financovanie všetkých škôl bez ohľadu na zriaďovateľa.Prajem všetkým pokojne prežité prázdniny a šťastný návrat do škôl na začiatku nového školského roka.     
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024