Ďalší apel pápeža: Každý deň nosím v srdci drahú a utrápenú Ukrajinu

TK KBS, RV jb, ml; pz | 30. 06. 2022 07:05Vatikán 30. júna (RV) Pápež František opäť vyslovil solidaritu s obyvateľmi Ukrajiny. Urobil tak pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána na slávnosť sv. Petra a Pavla v stredu 29. júna 2022. Zároveň vyzval k neúnavnej modlitbe za mier. V príhovore asi 15 tisíc veriacim zhromaždeným na Námestí sv. Petra vo Vatikáne po udelení požehnania uviedol:„Každý deň nosím v srdci drahú a utrápenú Ukrajinu, ktorá je naďalej bičovaná barbarskými útokmi, ako bol ten, ktorý zasiahol nákupné centrum v Kremenčuku. Modlím sa, aby sa táto šialená vojna čoskoro skončila, a obnovujem výzvu, aby sme neúnavne vytrvali v modlitbe za mier: nech Pán otvorí tie cesty dialógu, ktoré ľudia nechcú alebo nedokážu nájsť! A nezanedbajme pomoc ukrajinskému ľudu, ktorý tak veľmi trpí.“Na slávnosť svätých patrónov Ríma sa pápež v úvodnom biblickom príhovore poukázal vieru ako cestu celoživotného rastu. Zo života sv. Petra a sv. Pavla pripomenul kľúčové momenty vyznania viery, po ktorých však u nich ešte nasledoval ďalší rast. Peter inšpirovaný Bohom vyznal pred Ježišom: „Ty si Kristus, Syn živého Boha“ (Mt 16,16). Pre rybára Šimona – Petra  „to bol začiatok cesty: trvalo ešte dlho, kým dosah týchto slov prenikol do hĺbky jeho života, až po kompletné nasadenie“, komentoval túto udalosť pápež František, pričom poukázal na paralelu s životom každého kresťana:„Existuje akési „učňovské obdobie“ viery, ktoré sa týkalo aj apoštolov Petra a Pavla, podobné tomu, ktoré prežíva každý z nás. Aj my veríme, že Ježiš je Mesiáš, Syn živého Boha, ale vyžaduje si to čas, trpezlivosť a veľa pokory, aby náš spôsob myslenia a konania úplne priľnul k evanjeliu.“ Podobne aj pre sv. Pavla zjavenie Krista na ceste do Damasku bol moment, po ktorom musel ďalej postupne prechádzať skúškami a vyrovnávať sa s krízami, čo vyjadril obrazom „ostňa v tele“ (porov. 2 Kor 12,7).„Cesta viery nie je pre nikoho pohodlnou prechádzkou, ani pre Petra, ani pre Pavla, pre žiadneho kresťana,“ skonštatoval pápež a každého z prítomných pozval položiť si otázku: „Keď vyznávam svoju vieru v Ježiša Krista, Božieho Syna, robím to s vedomím, že sa musím stále učiť, alebo predpokladám, že som už pochopil všetko? A ďalej: v ťažkostiach a skúškach sa nechávam odradiť, sťažujem sa, alebo sa učím, ako z toho urobiť príležitosť ako rásť v dôvere v Pána?“ Svoje zamyslenie Svätý Otec zakončil žičením: „Nech nás Panna Mária, Kráľovná apoštolov, naučí napodobňovať ich napredovaním deň čo deň na ceste viery.“Vo sviatok patrónov Ríma pápež František venoval pozornosť aj ekologickej situácii mesta, zasiahnutného v posledných dňoch väčším počtom požiarov poškodzujúcich životné prostredie, ktoré súvisia aj so súčasnými horúčavami a veľkým suchom. „To všetko nás musí viesť k zamysleniu sa nad ochranou stvorenstva, ktorá je našou zodpovednosťou, zodpovednosťou každého z nás. Nie je to móda, je to zodpovednosť: budúcnosť Zeme je v našich rukách a v našich rozhodnutiach!“Pápež pozdravil na námestí distribútorov nového mesačníka L’Osservatore di strada, ktorý je sociálnym projektom denníka L’Osservatore Romano na začlenenie bezdomovcov do života spoločnosti. Projekt je založený na dobrovoľníctve a zapojení talentov ľudí na okraji spoločnosti.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024