V dvestoročnom chráme v Rudlove posvätil vladyka Rusnák ikonostas

TK KBS, pre, ml; pz | 28. 06. 2022 11:25Rudlov 28. júna (TK KBS) Pri príležitosti 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci Rudlov a zároveň 200. výročia od posviacky Chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky v obci navštívil v nedeľu 26. júna túto gréckokatolícku farnosť vladyka Peter Rusnák. Pri vstupe do chrámu ho privítal starosta obce Juraj Vasiľ a správca farnosti Marek Saraka tradičným spôsobom – chlebom a soľou.Vladyka Peter pred slávením svätej liturgie za prítomnosti hojného počtu veriacich, kňazov a ďalších pozvaných hostí posvätil nový ikonostas. Vo svojej homílii vladyka Peter zdôraznil duchovný rozmer tejto udalosti a upriamil pozornosť veriacich zvlášť na budovanie osobného vzťahu s Bohom, ktorý by mal odhaľovať naše vnútro. Slávnostnú atmosféru liturgie spevom umocnil spevácky zbor pod vedením Vierky Nemčíkovej.V závere liturgie poďakoval Marek Saraka vladykovi Petrovi za jeho prítomnosť medzi veriacimi, za slávenie svätej liturgie a posvätenie ikonostasu. Zároveň vyjadril vďaku zhotoviteľom tohto diela – Petrovi Scirankovi a Jozefovi Balberčákovi ako aj všetkým veriacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k jeho výstavbe. K slovám vďaky sa za farskú radu a ostatných veriacich pripojil aj člen farskej rady Ondrej Nemčík.Zdroj: Prešovská archieparchia
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024