V Marianke sa konalo spoločné stretnutie predstavených kňazských seminárov

TK KBS, akn, ml; pz | 27. 06. 2022 13:45Marianka 27. júna (TK KBS) V dňoch 20. - 23. júna 2022 sa v Marianke uskutočnilo XXXI. spoločné stretnutie predstavených kňazských seminárov Čiech, Moravy a Slovenska. Prítomní boli aj zástupcovia pápežských kolégií z Ríma (Nepomuceum, Pápežské slovenské kolégium). Organizátorom stretnutia boli predstavení Kňazského seminára sv. Cyrila Metoda z Bratislavy.Tohtoročné stretnutie sa nieslo v mariánskom duchu aj vďaka návštevám a sláveniam svätých omší vo významných mariánskych svätyniach v Marianke, národnej bazilike v Šaštíne a v bazilike v Trnave, ktoré sa nachádzajú na území Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy.Predstavených seminárov prijali aj arcibiskupi Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Ján Orosch, ktorí sa kňazom prihovorili počas homílie a venovali sa im aj počas osobných stretnutí.Bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko sprevádzal prítomných kňazov na starobylý Devín, ktorý spája oba naše národy. Odbornú prednášku o histórii tohto miesta mal Tomáš Krampl, pôvodným povolaním archeológ. Taktiež väčšina kňazov prejavila záujem a navštívila priestory Národnej rady Slovenskej republiky a reprezentačné priestory na Bratislavskom hrade.Pracovnú časť tvorila prednáška s následnou diskusiou, ktorú si pripravila Jana Vindišová na tému: Aktuálne psychologické výzvy vo formácii kandidátov kňazstva. Pani psychologička poukázala na šesť konkrétnych výziev súčasnej doby vo vzťahu ku kandidátom kňazstva a posun generácií, najmä porovnanie generácie Y (mileniáli)  a generácieĎalšiu časť stretnutia tvorila diskusia v jednotlivých skupinách: rektori, vicerektori, prefekti a špirituáli. „Tieto diskusie sú veľmi obohacujúce a ukazujú, že v jednotlivých seminároch sa neraz riešia podobné problémy. Napokon zástupcovia jednotlivých sekcií zhrnuli obsah diskutovaných tém aj ostatným,“ informoval Alexander Knorr, špirituál Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.Predstavení sa dohodli, že na jeseň sa opäť uskutoční aj spoločné stretnutie bohoslovcov Čiech, Moravy a Slovenska vo Velehrade. Organizátormi ďalšieho stretnutia predstavených by mal byť Gréckokatolícky Kňazský seminár bl. Biskupa Pavla Gojdiča v Prešove (Snímka: Ilustračná). 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022