Súčasťou Svetového stretnutia rodín boli návštevy rímskych farností

TK KBS, RV jb; ml | 25. 06. 2022 22:43Vatikán 25. júna (RV) V sobotu 25. júna pokračuje v Ríme Svetové stretnutie rodín štvrtým dňom programu, ktorý je záverečnou časťou pastoračného kongresu. Dopoludňajší blok v Aule Pavla VI. sa začal adoráciou, po ktorej sa prednášky a diskusie sústredili na „cesty svätosti“ - ťažisko témy 10. svetového stretnutia rodín „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“. Večer bola na Námestí sv. Petra svätá omša s pápežom Františkom.Medzi sobotňajšími témami boli „Rozlišovanie v každodennom rodinnom živote“, „Duchovné sprevádzanie nových zväzkov“, či špecifická situácia, keď je jeden z manželov neveriaci. Stále prítomná téma „Odpustenie ako cesta svätosti“ rezonuje na kongrese už od úvodných svedectiev stredajšieho Festivalu rodín.V predchádzajúci večer v piatok 24. júna mali účastníci možnosť zájsť na návštevu do niektorých rímskych farností a zoznámiť sa s tamojšou pastoráciou v oblasti rodiny.  Piatok sa začal sa rannou svätou omšou, ktorej predsedal v Bazilike sv. Petra kardinál Angelo De Donatis, vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu.Medzi témami diskusných blokov v Aule Pavla VI. boli napríklad: „Byť kresťanmi v digitálnom veku“, „Centrovať rodinu v Kristovi“, „Odovzdávanie viery dnešným mladým ľuďom“, „Sociálne siete – životné prostredie pre naše deti?“, „Povolanie a poslanie na existenčných perifériách - medzi migrantmi, v závislostiach, či keď je v rodine násilie“.Pozornosť sa v piatok popoludní zvlášť sústredila na tzv. „manželský katechumenát“, o ktorom nedávno vydalo Dikastérium pre laikov, rodinu a život aj praktickú príručku s podnetmi pod názvom „Katechumenátne itineráre pre manželský život. Pastoračné usmernenia pre partikulárne cirkvi“.Večerná panelová diskusia sa zamerala na „formáciu sprevádzajúcich a formátorov – laikov, kňazov a seminaristov“ a  zazneli aj príspevky na tému „vzdelávania mladých ľudí v oblasti sexuality a afektivity“ či k otázke „permanentného sprevádzania manželov“.V rímskych farnostiach mali v piatok večer účastníci kongresu príležitosť zoznámiť sa s tamojšou rodinnou animáciou, alebo sa zúčastniť na spoločnej diskusii o úlohe rodinného spoločenstva a otázke štýlu cirkevného spoločenstva.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023