Strieborné jubileum si kňazi pripomenuli s biskupom Imrichom v Tvrdošíne

TK KBS, ft, ml; pz | 22. 06. 2022 13:06Foto: Archiv Frantiska Trstenskeho

Tvrdošín 22. júna (TK KBS) V týchto dňoch si mnohí kňazi pripomínajú výročie svojej kňazskej vysviacky. V utorok 21. júna vo Farskom kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne sa na ďakovnej svätej omši stretli kňazi, ktorý v tomto chráme prijali kňazskú vysviacku pred 25. rokmi.Svätú omšu celebroval Mons. Andrej Imrich, emeritný biskup, ktorý ich pred štvrťstoročím vysvätil. V homílii jubilantom najskôr poďakoval za ich prácu pre dobro Božieho ľudu. Zaželal im, aby ich námaha pri šírení Kristovho evanjelia nikdy nezostala bez ovocia.V ďalšej časti homílie sa zameral na evanjelium toho dňa. „Milí jubilanti, ste na vrchole svojich síl a máte už za sebou bohaté pastoračné skúsenosti. Naďalej pomáhajte ľuďom vchádzať tesnou bránou do Božieho kráľovstva. Ukazujte im krásu života s Kristom,“ zdôraznil otec biskup Andrej.V závere ďakovnej bohoslužby zazneli pozdravné príhovory. Najskôr sa prítomným jubilantom prihovoril miestny farár František Reguly. Zaželal im, aby naďalej boli láskou Kristovho srdca.Za jubilujúcich kňazov sa poďakoval Ján Rusnák, farár vo farnosti Pruské. Poďakoval otcovi biskupovi za vzor kňazského a biskupského života, ktorý v ňom majú, ale aj každé srdečne prijatie a povzbudivé slovo pri rôznych stretnutiach s ním.Poďakoval aj zhromaždeným príbuzným a ostatným veriacim, zvlášť speváckemu zboru, ktorý tak ako pred 25. rokmi aj teraz doprevádzal nádherným spevom a hudbou slávnostnú liturgiu.Napokon biskup Imrich poďakoval za milosť, že jubilujúci kňazi sa s ním ako svätiteľom stretávajú v tomto chráme pravidelne každých päť rokov na ďakovnej svätej omši.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022