Pápež: Svet bez jadrových zbraní je možný, dodržiavať dohody nie je slabosť

TK KBS, RV cz; rp | 22. 06. 2022 11:47Viedeň  22. júna (TK KBS) Františkovo posolstvo prečítané arcibiskupom Gallagherom na prvom stretnutí členských štátov Zmluvy o zákaze jadrových zbraní vo Viedni: „Amorálne je použitie jadrových zbraní, ale aj ich obyčajné držanie. Je zradné a sebazničujúce myslieť si, že bezpečnosť a mier jedných nie je spojený s bezpečnosťou a mierom druhých."Svätá stolica nepochybuje: svet bez jadrových zbraní, "nákladnej a nebezpečnej zodpovednosti", je "nevyhnutný a možný". Ich používanie, ale aj samotné držanie je „amorálne“. Zatiaľ čo pokračuje konflikt na Ukrajine, ktorý vyvolal opätovný strach z atómovej hrozby, pápež znovu zdôraznil naliehavosť odzbrojenia, ktoré je "náročným a prezieravým cieľom", najmä v čase, keď sa ľudstvo nachádza na "križovatke", a tiež potrebu rešpektovať medzinárodné dohody: "Nie sú formou slabosti, ale zdrojom sily". Pápež v posolstve veľvyslancovi Alexandrovi Kmenttovi, predsedovi prvého zasadnutia členských štátov Zmluvy o zákaze jadrových zbraní, ktoré začalo v utorok vo Viedni, opakuje svoju dvojitú výzvu.Iný svetPápežovo posolstvo na úvod stretnutia prečítal vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Mons. Paul Richard Gallagher. František v dokumente zdôrazňuje, že situácia sa v porovnaní so situáciou pred piatimi rokmi, kedy bola zvolaná diplomatická konferencia na rokovanie o zmluve, zrútila: "Svet," píše, "sa zdá byť na križovatke. Odvážna vízia tohto právneho nástroja, silno inšpirovaná etickými a morálnymi argumentmi, sa ukazuje ako stále aktuálnejšia".Cena za nedodržanie pravidiel, ktorú platia nevinní ľudiaAj keď sa v dnešnom kontexte môže zdať, že hovoriť o odzbrojení alebo ho podporovať je "paradoxné", podľa pápeža Františka nesmieme prehliadať "nebezpečenstvo krátkozrakých prístupov k národnej a medzinárodnej bezpečnosti a riziká šírenia zbraní hromadného ničenia". Cena za nedodržanie je nevyhnutne zaplatená počtom nevinných životov a meria sa krviprelievaním a ničením.Umlčať všetky zbranePápež preto dôrazne opakuje výzvu "umlčať všetky zbrane a odstrániť príčiny konfliktu neúnavným vyjednávaním". "Tí, ktorí vedú vojnu... zabúdajú na ľudskosť," opakuje, ako to urobil z okna Apoštolského paláca pri prvej modlitbe Anjel Pána po vypuknutí konfliktu na Ukrajine. Mier je nedeliteľný, a aby bol skutočne spravodlivý a trvalý, musí byť univerzálny. Myslieť si, že bezpečnosť a mier jedných nie sú spojené s kolektívnou bezpečnosťou a mierom druhých, je zradné a sebapoškodzujúce.Budúcnosť bratov a sestierPandémia Covid-19 nám v tomto mala už dať lekciu a "tragicky" ukázať, že "bezpečnosť našej budúcnosti závisí od zaistenia mierovej bezpečnosti ostatných, pretože pokiaľ nebude nastolený mier, bezpečnosť a stabilita na celom svete, nebudeme ich mať vôbec". Jednotlivo aj kolektívne sme zodpovední za súčasný i budúci blahobyt našich bratov a sestier.Katastrofické následkyV tomto systéme kolektívnej bezpečnosti preto František opakuje, že "pre jadrové zbrane a iné zbrane hromadného ničenia nie je miesto". Píše, že sú "nebezpečnou a nákladnou zodpovednosťou" a že humanitárne a environmentálne dôsledky akéhokoľvek použitia jadrových zbraní by boli "katastrofálne", s "ničivými, bezohľadnými a neodvratnými účinkami v čase a priestore"."Rovnováha teroru"Rímsky biskup zároveň upozorňuje, že nie je možné prehliadať "neistotu vyplývajúcu z jednoduchej údržby týchto zbraní: riziko nehôd, či už neúmyselných alebo iných, ktoré by mohli viesť k veľmi znepokojujúcim scenárom". V tomto zmysle je možné jadrovú energiu dobre definovať ako "násobič rizík", ktorý "poskytuje iba ilúziu 'akéhosi mieru'". Snaha brániť a zaručiť stabilitu a mier prostredníctvom falošného pocitu bezpečia a "rovnováhy teroru", podporovaná mentalitou strachu a nedôvery, nevyhnutne vedie k otráveniu vzťahov medzi národmi a znemožňuje akúkoľvek možnú formu skutočného dialógu. Vlastníctvo atómových zbraní navyše ľahko vedie k hrozbe ich použitia: stáva sa potom "akýmsi 'vydieraním'", hovorí pápež, "ktoré by malo byť svedomiu ľudstva odporné".Spolupráca všetkých na odstránenie vojnyPápež preto vyzýva všetkých, každého s jeho vlastnou úlohou či postavením, aby "úprimne" spolupracovali na úsilí "vyhnať z mysle ľudí strach a úzkostné očakávania vojny". Zodpovednosť je "na verejnej úrovni, ako členské štáty jednej rodiny národov", ale aj "na osobnej úrovni, ako jednotlivci a členovia jednej ľudskej rodiny a ako ľudia dobrej vôle".Odzbrojovacie zmluvy ako zdroje stabilityNa záver sa pápež zamyslel nad existujúcimi odzbrojovacími zmluvami, ktoré "sú viac ako len právnym záväzkom": Dodržiavanie a rešpektovanie medzinárodných dohôd o odzbrojení a medzinárodného práva nie je formou slabosti. Naopak, je zdrojom sily a zodpovednosti, pretože zvyšuje dôveru a stabilitu.Blízkosť obetiam bombardovania a jadrových skúšokNa záver svojho posolstva František vyjadruje blízkosť k hibakuša, teda tým, ktorí prežili bombardovanie Hirošimy a Nagasaki, a všetkým obetiam testov jadrových zbraní. Ďalej vyzýva zástupcov štátov, medzinárodných organizácií a občianskej spoločnosti, aby "podporovali kultúru života a mieru založenú na dôstojnosti ľudskej osoby a vedomie, že všetci sme bratia a sestry". Katolícka cirkev je aj naďalej neodvolateľne odhodlaná podporovať mier medzi ľuďmi a národmi a podporovať mierovú výchovu vo všetkých svojich inštitúciách.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022