Na Sigorde sa konal kurz prípravy na manželstvo

TK KBS, is pa, rp; pz | 22. 06. 2022 10:25Na Sigorde sa konal kurz prípravy na manželstvo

Foto: Jozef Gresko

Prešov  22. júna (TK KBS) V gréckokatolíckom Centre pre rodinu na Sigorde sa v dňoch 16. – 19. júna uskutočnil kurz prípravy na manželstvo. Zúčastnilo sa na ňom 20 snúbeneckých párov. Kurz viedol Peter Jakub, riaditeľ Centra pre rodinu na Sigorde spolu s tímom lektorov a manželských animátorských párov.Snúbenci si počas kurzu vypočuli dvanásť tém, ktoré im mali priblížiť krásu manželstva. Boli to témy ako povolanie do manželstve, predpoklady dobrého manželstva, komunikácia, riešenie konfliktov, manželská láska, výchova deti, sviatosť manželstva a pod. Snúbencom dali dobrý základ pre ich manželský život. Okrem prednášok sa snúbenci mohli zúčastniť aj na rôznych aktivitách, ktoré boli pre nich pripravené. Učili sa tiež budovať vzťah s Kristom cez osobnú modlitbu, Božie slovo a Eucharistiu.Snúbenci, ktorí sa na kurze zúčastnili, odchádzali obohatení o vedomosti, rady a svedectva prednášajúcich manželov, ale tiež povzbudení a rozhodnutí žiť intenzívnejšie svoj život s Bohom. Mnohí zo snúbencov svedčili na konci kurzu o tom, ako sa ich bytostne Boh „dotýkal“ a viacerí z nich sa rozhodli žiť až do manželstva v súlade s Božou vôľou a to v čistote svojho vzťahu. Snúbenci taktiež ocenili otvorenosť slúžiacich manželov a ich prijatie v tomto centre.Informoval Jozef Greško
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022