Do Ríma odchádzame s veľkým očakávaním, vraví kňaz Jozef Matejovský

TK KBS, jma, ml; pz | 22. 06. 2022 07:45Bratislava/Košice 22. júna (TK KBS) Na Svetové stretnutie rodín, ktoré sa dnes začína v Ríme, odchádzame s veľkým očakávaním bohatého programu, vraví kňaz Košickej eparchie Jozef Matejovský. Do Večného mesta odcestoval s vladykom Cyrilom Vasiľom, košickým eparchom a predsedom Rady KBS pre rodinu, manželkou Annou a kňazom Spišskej diecézy Róbertom Neupauerom.Verí, že to bude „požehnaný čas, ktorý využijeme pre svoje vlastné manželstvo,“ pokračuje a posolstvo dní bude podávať aj ďalej - cez farnosť, eparchiu i celé Slovensko. „Aby sa zdôrazňovala hodnota a dôležitosť manželstva ako tej najdôležitejšej cesty ku spáse pre každého jedného muža a ženu, ktorí príjmu sviatostné manželstvo,“ uviedol farár vo Farnosti Košice-Furča.Svetové stretnutie rodín bude mať dve formy - rímsku a diecéznu úroveň. Na rímsky program prídu len národné delegácie. Slovenskú povedie vladyka Vasiľ. Spolu s ním budú KBS zastupovať Róbert Neupauer, manželia Monika a Alfonz Juckovci z Bratislavskej arcidiecézy, kňaz Jozef Matejovský s manželkou Annou z Košickej eparchie a Richard a Mária Kucharčíkoví s rodinou z Košickej arcidiecézy. „Máme nádej, že aj toto Svetové stretnutie rodín, tak ako aj tie minulé, bude obohatením pre pastoráciu rodín, pre budovanie vzťahov medzi manželmi, že prinesie osoh každému jednému, kto bude mať aspoň chvíľu záujem čosi si z neho zobrať,“ spomína Jozef. Od stretnutia očakáva impulzy do vlastného manželstva, farnosti, ktorej je farárom i Rady pre rodinu Košickej eparchie, ktorej predsedá.Viac informácií o podujatí je možné nájsť na stránkach www.svetovestretnutierodin.skrodina.kbs.sk.K správe bolo vydané AUDIO.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023