Katolícke noviny sa venujú putovaniu, vysvetľujú i motív púte v Biblii

TK KBS, za, ml; pz | 22. 06. 2022 07:30Foto: Katolícke noviny

Bratislava 22. júna (TK KBS) Vyšli nové Katolícke noviny (25/2022). Venujú sa putovaniu. Púť na milostivé miesto nie je to isté čo turistika. A pretože v letnom období by nám to mohlo splývať, Katolícke noviny zaujímalo, ako vec vníma Marek Smatana, farár pútnického miesta vo farnosti Rajecká Lesná-Frivald.Približujú motív putovania v Biblii a vysvetľujú, prečo sme pozvaní kráčať za najväčším pútnikom, ktorým je Ježiš. Putovanie je priliehavým obrazom zmysluplného života: má svoj počiatočný bod, prípravu, motiváciu, cieľ, sprevádzanie i spolupútnikov. Prvý biblický obraz pútnika nachádzame v postave Abraháma, keď vychádza z Chaldejského Uru do mesta Haran a smeruje ďalej, do krajiny Kanaán.Rozprávajú sa s nitrianskym biskupom Viliamom Judákom, ktorý rád putuje na bicykli. Zážitky na dvoch kolesách mal Viliam Judák už z detských čias, z rodnej obce Harvelka na Kysuciach. Bicykel vytiahne nitriansky biskup i v súčasnosti aspoň raz či dvakrát do týždňa, podľa časových možností. Vyzdvihuje, že cyklistika je aj výborný spôsob oddychu od pracovných povinností, a poznamenáva: „Neuveríte, koľko ružencov sa dá pomodliť na bicykli.“Prinášajú aj rozhovor s kňazom Martinom Mojžišom, ktorý dlhé roky sprevádza pútnikov vo Svätej zemi. „Mojou srdcovkou je Genezaretské jazero a Getsemanská záhrada na úpätí Olivového vrchu,“ hovorí Martin Mojžiš. S Katolíckymi novinami sa rád podelil o životné cesty i vyšliapané chodníčky v Bohom zasľúbenej krajine.Predstavujú históriu známej pešej púte z Muráňa do Levoče, ktorá napriek rôznym okolnostiam trvá nepretržite už 31 rokov. Myšlienka púte z Muráňa do Levoče sa zrodila v hlavách troch kňazov – Petra Murdzu, Daniela Bédiho a Pavla Benka, keď spoločne putovali na Svetové dni mládeže do Čenstochovej. Katolíckym novinám o púti porozprával jej organizátor Ján Gombala.Približujú i náročné putovanie v rámci extrémnej krížovej cesty. Táto púť je obeta, a kde je obeta, tam je aj láska. Aj keby zmenila život a pomohla len jedinému človeku, aj tak by stálo za to zorganizovať ju znovu. Zmysel a podstata extrémnej krížovej cesty tkvie v niečom úplne inom ako výlet či turistika. Podstatou je naozaj stretnutie s Bohom, ale aj to, že sa dokážeme posunúť v našom duchovnom živote dopredu a stávame sa lepšími ľuďmi.Prinášajú aj rozhovor so známou slovenskou výtvarníčkou Dorotou Sadovskou. Tvorba Doroty Sadovskej je všetko, len nie sivý priemer. A samotná výtvarníčka? Milá, priateľská, normálna žena so zdravými názormi. Radosť stretnúť.Predstavujú misionársku prácu sestier vincentiek na ukrajinsko-slovenských hraniciach. V jednom týždni pôsobilo na hraniciach deväť sestier vincentiek. V Ubli slúžili dve z nich v kultúrnom centre, kde sa utečenci zhromažďovali, odpočívali a čakali na odvoz. Vo Vyšnom Nemeckom sa sedem sestier pridalo k organizovanej skupine dobrovoľníkov gréckokatolíckej eparchie. Venovali sa triedeniu potravín, drogérie a šatstva. Na oboch miestach si najviac uvedomovali, že títo ľudia potrebujú zažiť láskavé prijatie, porozumenie a pocit bezpečia.TK KBS informovala Zuzana Artimová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022