Pápež dáva konžský liturgický rítus za vzor inkulturácie

TK KBS, RV, jb; rp | 20. 06. 2022 18:15Prezentácia knihy konžskej teologičky (20. júna 2020)

Foto: SpC-Vatican

Vatikán 20. júna (RV) Pri návšteve Konžskej demokratickej republiky začiatkom júla mal pápež František v úmysle sláviť svätú omšu v tamojšej inkulturovanej liturgickej forme latinského rítu. Hoci nový termín apoštolskej cesty ešte nebol stanovený, v pondelok 20. júna v Ríme predstavili verejnosti francúzske vydanie knihy s predhovorom pápeža, ktorá sa týka práve liturgických špecifík Konga, označovaných ešte podľa starého názvu krajiny Zair.Autorkou knihy „Pápež František a Rímsky misál pre diecézy Zairu. Sľubný rítus pre ďalšie kultúry“ z Vatikánskeho knižného vydavateľstva je konžská rehoľná sestra Rita Mboshu Kongo, ktorá vyučuje na Pápežskej Urbanovej univerzite spirituálnu teológiu a duchovnú formáciu pre zasvätený život. Pápež František má s konžským inkulturovaným latinským rítom osobnú skúsenosť, keďže 1. decembra 2019 osobne predsedal vo Vatikánskej bazilike eucharistickému sláveniu podľa tohto misála za účasti konžskej komunity žijúcej v Ríme.Vo vašej africkej vlasti sa obnovili jeruzalemské Turíce,“ píše pápež František v úvode k čerstvému francúzskemu vydaniu (talianske vyšlo v r. 2020). Ďalej cituje slová sv. Jána Pavla II. z posynodálnej exhortácie Ecclesia in Africa z roku 1995:„Určite to bol ten istý Duch, ktorý poháňal mužov viery, prvých misionárov, ktorí sa v roku 1491 vylodili v ústí rieky Zair v Pinde a začali tak skutočnú misionársku epopeju. Bol to opäť Duch Svätý, ktorý svojím vlastným spôsobom pôsobil v ľudských srdciach a podnietil veľkého kráľa Konga Nzinga-a-Nkuwu, aby požiadal o príchod misionárov, ktorí by ohlasovali evanjelium“(Ecclesia in Africa, č. 32). Rímsky misál pre diecézy Zairu bol oficiálne schválený Kongregáciou pre Boží kult a disciplínu sviatostí v roku 1988. Pápež František pripomína, že ide v skutočnosti o „jediný «inkulturovaný» Rímsky misál, ktorý sa zrodil z liturgickej reformy Druhého vatikánskeho koncilu“:„Je plodom dlhoročného výskumu, skúseností priamo na mieste a plodnej spolupráce medzi Svätou stolicou a Cirkvou v Kongu. Právom možno povedať, že tento misál dokonale splnil ciele, na ktoré je určený. V skutočnosti umožňuje Konžanom modliť sa vlastným jazykom, vlastným telom a dušou a používať symboly, ktoré sú im známe.“Liturgický príklad Konga dáva pápež za vzor aj iným kultúram:„Navrhujem konžský rítus slávenia Eucharistie ako vzor pre iné cirkvi pri hľadaní vhodného liturgického vyjadrenia, ktoré by priviedlo k zrelosti ovocie misijného pôsobenia evanjelizácie kultúr a inkulturácie evanjelia.“Napokon pápež František opakuje povzbudenie adresované konžským biskupom už v roku 1988 sv. Jánom Pavlom II., aby dotiahli do úspešného konca aj prácu na skompletizovaní ďalších liturgických kníh, jednotlivých rituálov sviatostí a svätenín.

[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022