V Nitre oslávili deň rodiny maďarsky hovoriaci veriaci s biskupom Judákom

TK KBS, bnr, tu, ml; pz | 20. 06. 2022 14:21Foto: Archiv Biskupstvo Nitra

Nitra 20. júna (TK KBS) V rámci Roku rodiny vyhlásenom pápežom Františkom sa v sobotu 18. júna 2022 po prvýkrát uskutočnil Deň katolíckej rodiny pre maďarsky hovoriacich veriacich žijúcich aj na území Nitrianskej diecézy. Organizátori pripravili pre účastníkov v areáli nitrianskej Kalvárie pestrý duchovný, kultúrny a spoločenský program, v ktorom si na svoje prišli všetky kategórie veriacich od tých najmenších až po najstarších.Nechýbali hry, spevy, súťaže či hudobné koncertné vystúpenia, ale aj prednášky pre dospievajúcich a dospelých zamerané na súčasnú rodinu a jej problémy či ťažkosti v dnešnom svete. Účastníci podujatia mali možnosť prijať sviatosť zmierenia, zapojiť sa do modlitieb a Eucharistickej adorácie.Podujatie vyvrcholilo slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval P. Zoltán Márton Fazakas OPraem, opát kláštora Premonštrátov v Csorne z Maďarska za účasti nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, biskupského vikára Mons. Zoltána Ďurča a kňazov z farností s maďarsky hovoriacimi veriacimi na Slovensku.V závere liturgickej slávnosti sa prítomným prihovorili správca farnosti Nitra – Kalvária P. Igor Kráľ, ktorý im poďakoval za ich každoročnú účasť na pútiach a podporu obnovy Kalvárie.Nitriansky biskup Viliam Judák v záverečnom príhovore podobne, ako hlavný celebrant vo svojej homílii, povzbudil prítomných k bratskému spolunažívaniu v láske podľa vzoru Ježiša Krista a ochrane kresťanskej rodiny a jej hodnôt, a vyzval ich k modlitbe aj za kňazské povolania a podporu, aby mali v Nitrianskej diecéze dostatok maďarsky hovoriacich kňazov, ktorí sa môžu pripravovať aj v Kňazskom seminári v Nitre.Organizátori vyjadrili Mons. Judákovi vďaku za podporu a starostlivosť o menšinové spoločenstvo veriacich, podporu konania Dňa maďarských kresťanských rodín, ale aj za to, že mu záleží aj na nich. Mons. Judák na konci slávnosti udelil všetkým prítomným slávnostné požehnanie.Zdroj: Biskupstvo Nitra Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023